Motioner och skrivelser

Motion: Gnosjö behöver fler hyresrätter

Läs mer

Motion: Utveckla musikskolan till en kulturskola.

Gnosjö musikskola har en fantastisk verksamhet, den vill vi utveckla och bredda. Vi människor trivs i sammanhang, vi tycker om att utvecklas och utmanas. Det är så vi utvecklar våra talanger och färdigheter. Alla är inte musikaliska, eller har fallenhet för att spela eller sjunga.En del tycker om att dansa, andra spela teater, måla eller fotografera och så vidare….

Läs mer

Ordning och reda på planer, program och riktlinjer.

Gnosjö kommunfullmäktige har antagit ett antal planer, program och riktlinjer som skall användas av verksamheterna som stöd. Eftersom planerna har antagits av fullmäktige är de gällande tills fullmäktige har beslutat något annat, en del planer fullmäktige antagit är tidssatta för en viss period andra skall revideras och även det är beskrivet när de antogs. Den…

Läs mer

Inför Vita Jobb-modellen i Gnosjö!

Nu är det hög tid att lära av misstagen, efter att patientsäkerheten hotats måste vi agera. Risken att offentliga medel används för social dumping har dessutom ökat. Det strider mot den svenska modellen. En modell som tjänat landet väl och som vi Socialdemokrater vill utveckla. En modell som säkrar justa villkor, delaktighet och påverkansmöjligheter. Även…

Läs mer

Motion:Folkhälsa hos äldre genom stöd till pensionärsorganisationer

För aktiviteter till barn och ungdomar finns det idag ekonomiskt stöd att söka hos teknik- och fritidsförvaltningen. En form är aktivitetsbidrag med uppföljning av deltagarnärvaro, andra anslag är lokal-, anläggnings- och investeringsbidrag. I takt med att vi åldras och samhället utvecklas kommer det nya möjligheter till aktiviteter som främjar social gemenskap och framförallt aktiverar människor….

Läs mer

Fria arbetskläder för personalen inom barnomsorgen i Gnosjö kommun

Dagligen, sommar som vinter oavsett väderlek, förväntas barnomsorgspersonalen arbeta utomhus i flera timmar. Det blir mycket smuts, kladd och slitage på kläderna när man vistas ute med barnen. Inomhus kommer barnomsorgspersonalen i kontakt med olika kroppsvätskor.  För att begränsa smittspridning och onödiga sjukskrivningar bland personalen och för att kunna leva upp till kommunens hygienkrav är…

Läs mer

Motion: Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

  Vi Socialdemokrater värnar den svenska modellen, den är en grund för det välfärdssamhälle vi alla är stolta över.   Många partier säger sig stå upp för den svenska modellen,  nu  är det dags att gå från ord till handling! Vi anser att Gnosjö kommun ska ha höga ambitioner och gå i täten för att…

Läs mer

Motion: RÄTTVIS HANDEL OCH ETISKA KRAV I OFFENTLIG UPPHANDLING

RÄTTVIS HANDEL OCH ETISKA KRAV I OFFENTLIG UPPHANDLING  Gnosjö kommun blev under 2008 för första gången diplomerad som Fairtrade City, och har sedan dess blivit omdiplomerade. För att leva upp till och visa att vi menar allvar med denna utmärkelse är det dags att ta nästa steg. Många av de varor som köps av den…

Läs mer

Motion: Gnosjö kommun bör starta ett näringslivsbolag.

Gnosjö kommun med sin Gnosjöanda är vida känd, vi har många företag i vår kommun. Samtidigt har Gnosjö en hög andel arbetslösa, inte minst bland unga människor. Det är inte acceptabelt – alla parter måste samverka för att skapa fler jobb. Det lokala näringslivet är grunden för att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen. Vi Socialdemokrater…

Läs mer
facebook Twitter Email