Ordning och reda på planer, program och riktlinjer.

Gnosjö kommunfullmäktige har antagit ett antal planer, program och riktlinjer som skall användas av verksamheterna som stöd. Eftersom planerna har antagits av fullmäktige är de gällande tills fullmäktige har beslutat något annat, en del planer fullmäktige antagit är tidssatta för en viss period andra skall revideras och även det är beskrivet när de antogs.

Den kommuninvånare som surfar in på kommunens hemsida och vill ta del av dessa dokument möts av en förteckning och klickar sig vidare på exempelvis Barn och ungdomspolitiskt program så kan man läsa att den antogs 2002! av kommunfullmäktige.

Att jobba med planer, program och riktlinjer är en viktig ingrediens i arbetet med politisk styrning och ledning. Det räcker inte med att fatta ett beslut om att anta exempelvis ett Barn och ungdomspolitiskt program och sen vara nöjd, vi anser att alla planer, program och riktlinjer skall utvärderas och följas upp – samt revideras enligt besluten fullmäktige fattat. Att ha planer, program och riktlinjer som inte är aktuella tenderar falla glömska och gagnar inte någon.

Det kan även vara så att vissa planer på hemsidan inte är den senast antagna, exempelvis jämställdhetsplanen som fullmäktige tog beslut om att anta den reviderade versionen 2015-04-29. Den som presenteras på hemsidan är den som antogs 2010-06-29!

Därför yrkar vi Socialdemokrater på:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktige redovisa samtliga planer, program och riktlinjer som är gällande samt

att arbeta fram rutiner för arbetet med planer, program och riktlinjer gällande kommunicering, revidering och uppföljning.

 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Markus Kauppinen                    Tomas Johansson                      Kari Parman

facebook Twitter Email