Motion:Folkhälsa hos äldre genom stöd till pensionärsorganisationer

För aktiviteter till barn och ungdomar finns det idag ekonomiskt stöd att söka hos teknik- och fritidsförvaltningen.

En form är aktivitetsbidrag med uppföljning av deltagarnärvaro, andra anslag är lokal-, anläggnings- och investeringsbidrag.

I takt med att vi åldras och samhället utvecklas kommer det nya möjligheter till aktiviteter som främjar social gemenskap och framförallt aktiverar människor.
Se bara på vår skatebana – vilket lyft den har inneburit för våra ungdomar.

Som en attraktiv kommun vill vi erbjuda en mångfald av aktiviteter, samtidigt som vi vill att föreningslivet i sig ska vara levande.

Våra pensionärsorganisationer håller föreningsverksamheten igång, men är idag diskriminerade av kommunen för att söka olika föreningsbidrag
– det vill vi Socialdemokrater ändra på!
Äldre själva betonar vikten av social gemenskap och aktiviteter som betydelsefulla för en god hälsa, eftersom detta ger dem möjlighet att utöka det sociala nätverket – som av naturliga skäl kan minska med stigande ålder.

Hälsofrämjande insatser och metoder kan öka de äldres hälsa och självständighet samt även förebygga en rad sjukdomar. Det är bra för den enskilda individen samt för samhället i stort.

Föreningsbidragen till pensionärsorganisationerna skulle kunna fungera på samma sätt
som för barn och ungdomar, det är även en rättvisefråga.

Vi Socialdemokrater föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

Att ändra regelverket för alla former av föreningsbidrag att gälla även lokala pensionärsorganisationer

För Socialdemokraterna i Gnosjö

Tomas Johansson
Markus Kauppinen

facebook Twitter Email