Kallelse till årsmöte 2024 och nomineringar till AK-Styrelse

Samtliga medlemmar i Gnosjö Socialdemokratiska Arbetarparti inbjuds till Gnosjö Arbetarekommuns årsmöte.

Datum: Söndagen 17 mars 2024.

Tid: 18:00

Plats: Partilokalen, Regeringsgatan 5, Gnosjö.

Nomineringar kan göras till:

medlem@gnosjo.org

markus.kauppinen@gnosjo.se

Följande poster är nomineringsbara till Arbetarkommunens styrelse:

2 stycken ordinarie ledamöter.

3 stycken ersättare.

Nomineringarna skall vara inskickade till valberedningen senast onsdagen 6 mars 2024.

Varmt välkomna kamrater.

Mvh Styrelsen.

facebook Twitter Email