Styrelsen 2022-2023

Ordförande:
Micael Larsson, uamila@gmail.com

Kassör:
Bo-Göran Härestrand, Kassör@gnosjo.org

Medlemsansvarig:
Christoffer Areskog, medlem@gnosjo.org

Studieorganisatör:
Micael Larsson

Ledamöter: 
Ann-Charlotte Hilding
Ingela Mejenqvist-Heikkilä

Marleén Lorenzen

Webbansvarig:
Christoffer Areskog

Ersättare:
Tomas Johansson,

Jessica Källberg,

Maria Johansson

Christoffer Areskog

Ulf Nilsson

Övriga uppdrag

Facklig representant:
Jessica Källberg

Teaterombud:

Birgitta Johannesson

ABF-ombud:
Micael Larsson

Ann-Charlott Hilding

Pensionärsrådet:
Göte Stigemyr
Bengt-Göran Johansson
Pentti Pietilä
Ulf Johannesson

Revisorer:
Klas-Göran Park
Ing-Britt Petersson
Marita Axelsson

Revisorsersättare:
Bengt-Göran Johansson
Suvad Kaltak
Pentti Pietilä

facebook Twitter Email