Styrelsen 2022-2023

Ordförande:
Fredrik Francke, francke@live.se

Kassör:
Marleén Lorenzen

Medlemsansvarig:
Bo-Göran Härestrand

Utbildningsansvarig:
Micael Larsson

Ledamöter: 
Camilla Karlsson
Ann-Charlotte Hilding
Ingela Mejenqvist-Heikkilä

Adjungerad:
Markus Kauppinen

Webbansvarig:
Markus Kauppinen, markus.kauppinen@gnosjo.se

Ersättare:
Tomas Johansson
Kari Parman
Christoffer Areskog
Maria Johansson

Övriga uppdrag

Facklig representant:
Fredrik Francke

Teaterombud:

Birgitta Johannesson

ABF-ombud:
Micael Larsson
Kari Parman

Pensionärsrådet:
Göte Stigemyr
Bengt-Göran Johansson
Pentti Pietilä
Ulf Johannesson

Revisorer:
Klas-Göran Park
Ing-Britt Petersson
Marita Axelsson

Revisorsersättare:
Bengt-Göran Johansson
Suvad Kaltak
Pentti Pietilä

facebook Twitter Email