Motion: Gnosjö kommun bör starta ett näringslivsbolag.

Gnosjö kommun med sin Gnosjöanda är vida känd, vi har många företag i vår kommun.
Samtidigt har Gnosjö en hög andel arbetslösa, inte minst bland unga människor.

Det är inte acceptabelt – alla parter måste samverka för att skapa fler jobb.

Det lokala näringslivet är grunden för att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen.
Vi Socialdemokrater vill skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig och utvecklas i Gnosjö.
Kommunen ska också aktivt stödja utvecklingen av företag i kommunen.

För fler jobb krävs flexibilitet och öppenhet för nya idéer. Vi tror att företagen i Gnosjö vill vara med och utveckla arbetsmarknaden.
Många företag tar redan ett stort ansvar genom att erbjuda sommarjobb och praktik för de som har hamnat utanför arbetsmarknaden, men det räcker inte.

För att få bättre genomslag och större acceptans i den lokala näringspolitiken anser vi att Gnosjö kommun tillsammans med de lokala företagen bör bilda ett näringslivsbolag.

Bolaget ska arbeta med att marknadsföra Gnosjöandan och kommunen som en plats att bo, starta och utveckla företag i, samt vidareutveckla de goda kontakterna mellan näringsliv och kommun.

Vi är medvetna om att Gnosjö kommun redan idag gör en hel del, men det behöver bli mer samordnat och mer offensivt än i dag. En rad andra kommuner har redan näringslivsbolag, vi Socialdemokrater anser att tiden även är inne för Gnosjö kommun tillsammans med våra lokala företag att ”kavla upp ärmarna”.

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för att bilda ett näringslivsbolag tillsammans med företrädare för företagen i kommunen

För den Socialdemokratiska fullmäktige gruppen.

 

Markus Kauppinen                                   Bengt-Göran Johansson

facebook Twitter Email