Fria arbetskläder för personalen inom barnomsorgen i Gnosjö kommun

Dagligen, sommar som vinter oavsett väderlek, förväntas barnomsorgspersonalen arbeta utomhus i flera timmar. Det blir mycket smuts, kladd och slitage på kläderna när man vistas ute med barnen. Inomhus kommer barnomsorgspersonalen i kontakt med olika kroppsvätskor.  För att begränsa smittspridning och onödiga sjukskrivningar bland personalen och för att kunna leva upp till kommunens hygienkrav är skyddskläder ett måste. Det är lika självklart med varma vinterkläder och allvädersställ för utomhusbruk liksom arbetsskor för både inomhus och utomhus eftersom barnomsorgspersonalen måste vistas utomhus i alla sorters väder.

Lika självklart som att för vaktmästare, vårdpersonal, personliga assistenter och kökspersonal m.fl. tillhandahålla arbets- och skyddskläder måste även personalen inom barnomsorgen erbjudas, för ändamålet avsedda kläder. All offentlig verksamhet bygger på objektivitets- och likabehandlingsprincipen, därför anser vi att det är anmärkningsvärt att kommunen prioriterat bort arbets- och skyddskläder inom barnomsorgen emedan parkarbetare, vaktmästare m.fl. yrkesgrupper har tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Eftersom det nu finns ett mångårigt önskemål om arbetskläder bland de anställda inom barnomsorgen anser vi Socialdemokrater att behovet av arbetskläder måste tillgodoses på samtliga förskolor, fritidshem och familjedaghem i Gnosjökommun.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Gnosjö kommunfullmäktige beslutar:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt kartlägga behovet av skydds- och arbetsklädes samt arbetsskor för de berörda yrkesgrupperna inom barnomsorgen.

samt

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt tillgodose behovet utifrån kartläggningen av skydds- och arbetskläder för det berörda yrkesgrupperna.

För Socialdemokraterna i Gnosjö
Jessica Källberg                                        Kari Parman

facebook Twitter Email