Halvtid – så ska vi lösa etableringen av nyanlända

Sverige växer och vi blir fler. En orolig omvärld har gjort att många, med mycket vilja och stora ansträngningar, har tagit sin tillflykt från krig och förtyck till vårt land. Väl här har systemen många gånger fungerat dåligt, de som kommit hit har förblivit sysslolösa, inte sällan i flera år. Det förändrar vi nu.

Det är viktigt att människor som kommer till vårt land börjar etablera sig från dag ett.
I Sverige förväntas alla aktivt anstränga sig för att göra sig anställningsbara så att de kan vara med och göra rätt för sig.
Det är den svenska modellen.

För att fler som kommit till Sverige ska komma i arbete vill den socialdemokratiskt ledda regeringen bland annat:

  • Satsa på tidiga insatser från dag ett, så att asylsökande snabbt kan börja lära sig svenska.
  • Att deltagande i utbildning, språkundervisning, samhällsorientering och andra insatser såsom praktik ska vara ett krav för att få ersättning.
  • Förbättra utbildningsmöjligheter samt snabbare matchning till jobb genom snabbspår för de med kompetens i bristyrken så som kockar, lärare, läkare och sjuksköterskor.
  • Låta Arbetsförmedlingen erbjuda kompetenskartläggning, det vill säga att utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet kartläggs, redan under asyltiden.
  • Ge extra välfärdsresurser till kommuner och landsting som delvis fördelas utifrån hur stort ansvar kommunen tagit i asylmottagandet.
  • Ställa krav på att alla kommuner är med och tar emot nyanlända.

Men vi måste som land också bidra till en värld där människor inte behöver fly.
Vi måste föra en mer aktiv utrikespolitik för fred och demokrati och bekämpa orsakerna till krig.
Det är en av frågorna vi kommer driva när Sverige nu tar plats i FN:s säkerhetsråd.
Sverige är också ett av de länder som bidrar allra mest till UNHCR – FN:s flyktingkommissariat.

Sverige ska ha en invandringspolitik där vi ställer upp för den som har behov av skydd, där mottagandet fungerar väl och den som får avslag på asylansökan återvänder.
Vi ska också ha en etableringspolitik som gör att den som får stanna snabbt ska kunna lära sig svenska och börja jobba eller studera.
-Bara så kan vi värna den svenska modellen och fortsätta vårt moderna samhällsbygge.

facebook Twitter Email