Motion: Utveckla musikskolan till en kulturskola.

Gnosjö musikskola har en fantastisk verksamhet, den vill vi utveckla och 
bredda.

Vi människor trivs i sammanhang, vi tycker om att utvecklas och utmanas. 
Det är så vi utvecklar våra talanger och färdigheter.

Alla är inte musikaliska, eller har fallenhet för att spela eller 
sjunga.
En del tycker om att dansa, andra spela teater, måla eller fotografera 
och så vidare.

Kultur finns i många former, kultur är ett sammanhang.
Vi socialdemokrater vill att alla ska få möjlighet att utveckla sin 
kreativitet.
Förutom glädjen som sprids genom kulturutövande ger det också positiva 
effekter på lärande.

För att möta och nära våra barn och ungdomars kreativitet vill vi bredda 
musikskolans verksamhet genom att utveckla den till en kulturskola med 
fler inslag än ”bara” sång och musik.

”Kultur är en viktig dimension i ett långsiktigt, hållbart samhälle – 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt”
Socialt; bidrar kultur till att skapa mötesplatser, sammanhållning och 
mänsklig växt.
Ekonomiskt; därför att kultur och kreativa näringar står för 
sysselsättning och en ökande andel av BNP.
Miljömässigt, slutligen, därför att kultur och kulturmiljö bidrar till 
att skapa en attraktiv livsmiljö. -Rebekka Rundberg, kultur i väst.


Därför yrkar vi Socialdemokrater på:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag utreda förutsättningarna att utveckla 
musikskolan till en kulturskola

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen:

Camilla Karlsson        Markus Kauppinen        Annie Fredriksen

facebook Twitter Email