Motion: Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

handslag

 

Vi Socialdemokrater värnar den svenska modellen, den är en grund för det välfärdssamhälle vi alla är stolta över.

 

Många partier säger sig stå upp för den svenska modellen,  nu  är det dags att gå från ord till handling!

Vi anser att Gnosjö kommun ska ha höga ambitioner och gå i täten för att motverka den osunda konkurrensen.
För det handlar om våra lokala företag, våra kommuninvånares arbetstillfällen och kommunens överlevnad.

Socialdemokraterna föreslår därför att upphandlingspolicyn och riktlinjer tydliggör att Gnosjö kommun skall vid upphandling
ställa krav på att leverantören har kollektivavtal med en svensk facklig organisation som organiserar arbetstagare i aktuell bransch.

Den som tilldelas kontraktet ansvarar för att detta gäller även om arbetet läggs ut på annan part (underentreprenör).

Härmed yrkar vi att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skriva in krav på kollektivavtal enligt ovan i samtliga policies och riktlinjer som hanterar kommunens upphandling.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Markus Kauppinen                                                   Bengt-Göran Johansson

facebook Twitter Email