Valfrågor 2010

Minnesvärda ord från 1965

httpv://www.youtube.com/watch?v=mcwW2f_GefA

Läs mer

Våra unga förtjänar mer

Som nattvandrare får man träffa en del nattaktiva ungdomar i Gnosjö centrum. Det är ömsesidigt nyfikna blickar som möter varandra. Som politiker kan man undra varför en del tonåringar väljer att självmant sitta intill upplysta containrar med sparsamt takskydd mot regn i det tysta nattmörkret.

Läs mer

Satsningar på ungdomar spolas

Morgonen den 4 september 2010 uppmärksammades det att en toalett omlokaliserats till rondellen i Gnosjö centrum. Med stor sannolikhet hade den på något sätt lyfts fram från ett företag i rondellens närhet där andra toaletter någorlunda vackert stod fortfarande på rad bakom stängsel. Det objektiva och definitiva ”vem”, ”hur” och ”varför” är frågor som andra än oss…

Läs mer

Valmanifest för Gnosjö kommunval 2010

Den 17 augusti beslutade arbetarkommunens medlemsmöte om innehållet i det valmanifest som ska utgöra plattformen för det aktiva och folknära valarbetet 2010. Vårt fokus ligger på att vinna förtroende hos våra kärnväljare men också bland andra väljare som upplever att Gnosjö kommun förlorat det solidariska och rättvisa perspektivet inom kommunens samhälls- och välfärldsutveckling.

Läs mer

Öka tillgängligheten i Gnosjö kommun

För många kommuninvånare är tillgänglighet till samhällets olika fysiska platser en självklarhet. För andra är det en kamp att ta sig fram till de platser andra ser som självklarheter. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att människor med funktionshinder inte ska behöva uppleva logistiska flaskhalsar när de rör sig – som alla andra –…

Läs mer

Gnosjö behöver ett Näringslivets hus

En bra politiker är en samhällsentreprenör. En bra entreprenör vet hur man omvandlar behov till konkreta, hållbara och eftertraktade lösningar. På samma sätt måste en politiker lyssna av samhällets olika behov och presentera gångbara lösningar som dels fyller behoven och dels för samhällsutvecklingen vidare till positiv tillväxt. .

Läs mer

Social interaktion för svenskar och invandrare närmare varandra

Hur man bör och inte bör integrera nysvenskar diskuteras lite här och var i vårt samhälle. Konstigt nog är det väldigt få gånger som politiker och andra samhällsaktiva lekmän ställer frågan om hur integrering bäst ska bedrivas direkt till den mångfald av nysvenskar som vi faktiskt har.

Läs mer

Entreprenörscentrum ger hållbart samhälle

Det är valtider och alla politiska partier vill profilera sig som det absolut bästa politiska alternativet för varje samhällsmedborgare. Som väljare tar man till sig av vad som sägs – men samtidigt vilar det i bakhuvudet att det är skillnad på ord och handling när det handlar om just politik. Det vill vi Socialdemokrater i…

Läs mer

Bra företagsledning skapar bra jobb

Alla privata företag är inte av ondo – det påståendet kan jag som Socialdemokrat ställa mig bakom. Ibland kan till och med en del privata företag som arbetar inom samma områden som offentliga verksamheter göra bättre ifrån sig vid jämförelse. Men vi socialdemokrater gör skillnad på företag och företag när det kommer till företagsledning –…

Läs mer
facebook Twitter Email