Entreprenörscentrum ger hållbart samhälle

Det är valtider och alla politiska partier vill profilera sig som det absolut bästa politiska alternativet för varje samhällsmedborgare. Som väljare tar man till sig av vad som sägs – men samtidigt vilar det i bakhuvudet att det är skillnad på ord och handling när det handlar om just politik. Det vill vi Socialdemokrater i Gnosjö kommun förändra.

Vi brinner för rättvisa och solidaritet – därför vill vi se en välfärdsutveckling som förbättrar barnomsorgen, äldrevården, tillgängligheten för funktionshindrade samt integreringen av nytillkomna kommuninvånare. Det är så ett hållbart samhälle byggs för framtiden. Vi vet också att de ekonomiska förutsättningarna för ökad välfärd i Gnosjö kommun kommer att underlättas av ökat lokalt nyföretagande och bättre företagstillväxt inom kommunen. Vi vet även att fler och bättre företag skapar fler jobb för kommunens samtliga arbetare.

Så hur kan Socialdemokraterna bidra till fler jobb och ökat entreprenörskap inom vår kommun? Idag finns det ett otillräckligt sporadisk stöd inom kommunen för nyföretagande och förbättrat befintligt företagande. Det måste förbättras. När det handlar om entreprenörskap och företagande vet både vi politiker och företagare att det krävs kunskap för att omsätta idéer till ett hållbart företagande.

Vårt konkreta förslag för att öka andelen medel till välfärdsutveckling inom kommunen är att skapa ett lokalt centrum för entreprenörskap och affärsutveckling utifrån lärande och fungerande exempel.

Ett sådant praktiskt exempel är verksamheten MINAB i Marks kommun (Västra Götaland). Där finns ett näringslivscentrum som agerar plattform för företag i Marks kommun. Som de själva beskriver sin verksamhet är deras främsta mål att arbeta för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen – genom att bidra till ett bra näringslivsklimat. Verksamheten ägs av medlemsföretagen och har avtal med Marks kommun att hantera näringslivsservicen åt Marks kommun.

• Kan något liknande skapas i Gnosjö kommun? Ja.
• Skulle ett sådant centrum kunna hjälpa fler företag till tillväxt? Ja.
• Kan ett sådant centrum också öka kvinnligt företagande, ungt företagande och företagande bland nysvenskar? Ja.
• Ger nyföretagande och ökad företagstillväxt fler jobb? Ja.

Ord är ord, handling är handling – här presenterar vi Socialdemokrater i Gnosjö kommun ett förslag som gynnar alla kommuninvånare samtidigt som det ökar förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Publicerad i Värnamo Nyheter 2010-07-27 samt på Svenskt Näringslivs ”Näringslivsdebatt

facebook Twitter Email