Våra unga förtjänar mer

Som nattvandrare får man träffa en del nattaktiva ungdomar i Gnosjö centrum. Det är ömsesidigt nyfikna blickar som möter varandra. Som politiker kan man undra varför en del tonåringar väljer att självmant sitta intill upplysta containrar med sparsamt takskydd mot regn i det tysta nattmörkret. Men som medmänniska kan man ändå förstå, vad är alternativet? För en del ungdomar finns inte möjligheten att socialisera inom hemmet trygga väggar. För alla ungdomar erbjuder inte hemmet en trygg och bra plats. Som medmänniska kan man bara spekulera kring varför en del ungdomar i Gnosjö väljer att hitta mörka utrymmen för att umgås, med ibland en cigarrett i ena handen, en burk öl i den andra. Men när man möter deras blickar ser man ändå en livsgnista som försöker tränga igenom nattmörkrets dunkel.

Vi nattvandrare får ibland privilegiet att prata med dessa ungdomar, de som söker skydd mot regn, de som dricker i gemenskap, de som röker i skratt. Vi frågar dem – varför sitter ni där ni är, finns inget bättre? Egentligen är det bara en retorisk fråga, för vi vet att det inte finns något bättre i Gnosjö centrum när Hammargården är stängd. Det är olika åldrar som vi möter, från yngre gymnasieåldern till äldre eftergymnasial. En sak är däremot gemensam för dessa ungdomar – vi möts alltid med ett leende och ett öppenhjärtigt samtal. När man aktivt lyssnar utan att avbryta, ja då berättar de mer än vad man tror om vad som brister i kommunikationen mellan dem själva som ungdomarna och hela omvärlden.

För är det verkligen så pass komplicerat? Har inte vi alla ett behov av få umgås och bara ”vara” med människor vi trivs med – ibland oavsett tid på dygnet? Vem är vi döma vad som är lämplig gällande socialt umgänge och de tider en del ungdomar väljer att ha den på?

Som socialdemokrater är vi progressiva och även pragmatiska i vårt sätt finna lösningar till ohörda behov. Vi har sett lärande exempel på hur lite större städer med hjälp av olika finansieringsmodeller etablerat drogfria nattcaféer för alla åldrar – en trygg drogfri mötesplats där yngre och äldre ungdomar kan umgås sida vid sida under lugna former.

Som komplement till Hammargården borde det finnas ett nattöppet café för alla ungdomar i Gnosjö under framför allt helgnätterna. Hellre att ungdomarna sitter tillsammans och pratar med en kopp kaffe i handen i en trygg miljö än med vuxendroger intill upplysta containrar.  Våra ungdomar är vår framtid, varje behov vi kan fylla för dem är en investering för hela Gnosjös framtid.

facebook Twitter Email