Gnosjö behöver ett Näringslivets hus

En bra politiker är en samhällsentreprenör. En bra entreprenör vet hur man omvandlar behov till konkreta, hållbara och eftertraktade lösningar. På samma sätt måste en politiker lyssna av samhällets olika behov och presentera gångbara lösningar som dels fyller behoven och dels för samhällsutvecklingen vidare till positiv tillväxt. . Vi socialdemokrater i Gnosjö kommun strävar efter att vara bra samhällsentreprenörer – och under första halvåret 2010 har vi lyssnat av olika samhällsbehov och gjort en översiktlig nulägesgranskning kring vårt lokala näringsliv.

I april 2010 ställde vi flera olika frågor till allmänheten på Mingeldagen. Bland alla enkätsvar såg vi en röd tråd – kommunen gör alldeles för lite för att förbättra landsbygdsutvecklingen och kan bli bättre på detta område. Den 12 augusti i år kan man läsa i Värnamo Nyheter att Gnosjöandans näringsliv eftersöker en samlingsplats för naturliga möten mellan företagare – något som försvinner i och med Kökets nedläggning i oktober.

Nu vill vi Socialdemokrater i Gnosjö kommun ta initiativet till att öka nyföretagandet och företagstillväxten på samma sätt vi tog initiativet till att göra Gnosjö säkrare om nätterna via Nattvandringen. Vi har tidigare nämnt att Gnosjö kommun behöver ett entreprenörscentrum – något som Svenskt Näringsliv nyligen uppmärksammat via deras projekt ”Näringslivsdebatt”. Vi och näringslivet vet att fler och bättre företag innebär fler jobb.  

Här vill vi Socialdemokrater presentera ett ytterligare förslag på hur ett entreprenörscentrum kan etableras och utformas så att det passar näringslivets centrala hittills identifierade behov:

  • Skapa ett ”Näringslivets hus” som erbjuder en strategisk mötesplats och forum för naturliga möten mellan det regionala innovationssystemet och det lokala näringslivet samt mellan etablerade och blivande entreprenörer.
  • Fyll detta hus med ytor där företag kan ha arbetsmöten av olika formella/informella slag.
  • Bredda huset med kompetens från exempelvis ALMI, Coompanion, IFS Rådgivningscentrum etc för att ge effektiva råd till nya företag och företag som vill växa.
  • Gör detta Näringslivets hus till en katalysator för landsbygdsutveckling via satsningar på lokal entreprenörskap. 

Om andra bygder kan skapa liknande hus för lokal näringslivsutveckling så kan vi det också i Gnosjö kommun. I egenskap av de samhällsentreprenörer vi är bjuder vi in näringslivet och andra partier till samtal kring hur vi kan realisera ett entreprenörskapscentrum i Gnosjö kommun.

facebook Twitter Email