Satsningar på ungdomar spolas

Morgonen den 4 september 2010 uppmärksammades det att en toalett omlokaliserats till rondellen i Gnosjö centrum. Med stor sannolikhet hade den på något sätt lyfts fram från ett företag i rondellens närhet där andra toaletter någorlunda vackert stod fortfarande på rad bakom stängsel.

Det objektiva och definitiva ”vem”, ”hur” och ”varför” är frågor som andra än oss lekmän får ta reda på. Vi kan å andra sidan studera den bild som symboliskt dokumenterar och sätter fingret på något väldigt aktuellt inom Gnosjö kommun – de bortspolade satsningarna på ungdomarna, framtidens ansvarstagande kommuninvånare.

Låt toaletten för en stund symbolisera de satsningar som görs på ungdomarna i Gnosjö. När vi politiker nattvandrar så får vi tillfälle till att på ett okonstlat sätt diskutera ungdomsfrågor med de yngre som rör sig i nattens mörker runt upplysta fastigheter och utrymmen som skänker skydd mot regn. Ungdomars behov av att socialisera med varandra och finna sysselsättning är inte något som kan ”sättas på” och ”stängas av” som en bordslampa – lika lite försvinner dessa behov när fritidsgården på Hammargården är stängd. Varje vuxen Gnosjöbo med sunda vätskor inom sig vet om den samhällsnytta fritidsgården på Hammargården gör. Vad färre vet om är vad som sker när fritidsgården är stängd och ungdomarna tvingas uppsöka andra och ibland farligare platser att umgås på.

Vilket värde har vår framtid? Vilket värde har våra ungdomar? Hur kan ett samhälle som Gnosjö legitimera sin existens när satsningar på ungdomar spolas bort? Förvisso saknas det alltid medel – något som klart kan kopplas till att fler väljer att flytta från Gnosjö. De som inte helt vill klippa banden till Gnosjö gör en kompromiss – de jobbpendlar till Gnosjö. För varför ska man välja bo i Gnosjö? Varför ska man ens vilja bo i kommunen?

Vad vi socialdemokrater uppmärksammat och ständigt vill göra folk med en kall borglig värdegrund medvetna om är att det solidariska ansvaret slutar inte vid ens egna sociala krets. Det är väldigt lätt att säga – ”jag stödjer Gnosjös ungdomar” och egentligen mena ”jag stöttar mina egna ungar och deras vänner, resten får ta sitt eget ansvar”.

Tittar man försiktigt på den tagna bilden med toaletten i förgrunden så kan man se att valaffischen från Kristdemokraterna lurpassar i bakgrunden. Vilket symboliskt värde har inte det? Ett socialkonservativt parti som KD har en värdegrund i att klasskillnader är bra för samhällets utveckling, för så är den ”naturliga ordningen”. För att ta sitt sociala ”ansvar” strävar man ändock efter att höja nivån för de som befinner sig längst ner i klassamhället till en ”acceptabel” nivå. Med Kristdemokratiskt styre har precis detta skett i Gnosjö. Man dövar samvetet med att det faktiskt finns en fritidsgård. Det räcker. Mer behöver inte göras. De enda initiativen som tas ytterligare är de som framtvingas av den folkliga opinionen – men inte en millimeter till.

Det är faktiskt värt att läsa på vilken ideologi som KD faktiskt följer – på gott och ont så är det en intressant läsning.

Men något som är viktigt att nämna i sammanhanget är följande – hade KD velat göra det bra för Gnosjös ungdomar så hade det funnits lösningar. KD:s kalla och cyniska hand över Gnosjö har utvecklat samhället till det vi har idag. Anno 2010 har en toalett lyfts fram för att synliggöras i centrumrondellen. Kanske ville någon göra ett ”statement”? Vi ser det symboliska budskapet och säger tillsammans med en knuten näve – nu är det nog, ungdomarna är vår framtid!

facebook Twitter Email