Öka tillgängligheten i Gnosjö kommun

För många kommuninvånare är tillgänglighet till samhällets olika fysiska platser en självklarhet. För andra är det en kamp att ta sig fram till de platser andra ser som självklarheter. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att människor med funktionshinder inte ska behöva uppleva logistiska flaskhalsar när de rör sig – som alla andra – runt i vårt gemensamma samhälle. Oavsett fysiska skillnader i hur vi rör oss så har vi alla samma grundläggande behov av att kunna leva ett vanligt liv med vanliga vardagssysslor och vanliga vardagsproblem.

För att förstärka tillgängligheten i Gnosjö kommun behöver vi lokalpolitiker bli bättre på att lyssna till de verkliga behov som funktionshindrade har. Men att enbart lyssna är en passiv handling, vi behöver också göra något aktivt. Vi politiker behöver definitivt bli bättre på är att omsätta behov till lösningar som ökar tillgängligheten och bär framåt samhällsutvecklingen.

Hur kan man effektivast lyssna in behov? Genom att söka upp de funktionshindrade och aktivt skapa en dialog. Dialogskapande behöver inte heller vara ett svårmotiverat politiskt ”uppfinna-hjulet-på-nytt” problem, det finns idag väldigt välinformerade och samarbetsvilliga handikapporganisationer som kan tillsammans med politiker ta fram behovsbilder som bygger på det verkliga nuläget som vår kommun befinner sig i tillgänglighetsmässigt.

Vi socialdemokrater i Gnosjö kommun gillar lärande exempel eftersom sådana exempel bär med sig idéer, handlingar och resultat som vi politiker och kommunanställda tjänstemän kan dra lärdomar av. Ett sådant exempel är projektet ”Enkelt avhjälpta hinder” som startades 2008 i Ludvika kommun. Via ett samarbete med kommun och handikapporganisationer kunde konkreta behov identifieras och kostnadseffektivt avhjälpas i förmån ökad tillgänglighet. Ett sådant samarbete och arbetsätt kan vi också ha nytta av i Gnosjö kommun!

Vi behöver göra en ny avstämning i vart flaskhalsarna finns i vårt samhälle som hindrar tillgängligheten för våra funktionshindrade kommuninvånare. Vi behöver lista behoven, ta fram prioriterade lösningar, och framför allt sätta datum för när olika tillgänglighetsmål ska vara uppfyllda. Detta arbete gör vi bäst i samarbete med representanter från kommun och funktionshindrade. Målsättningen ska vara ett tillgängligt Gnosjö kommun – det bär samhällsutvecklingen fram på ett både solidariskt och ansvarstagande sätt.

facebook Twitter Email