Vi gratulerar UF-företaget Wireful till finalplatsen!

Gnosjös ungdomar levererar! På länsfinalen i Ung Företagsamhet – Våga vara egen kom UF-företaget Wireful från Gnosjö på andra plats och går nu vidare till riksfinalen! Juryns motivering: ”Genom en process med många lärdomar har företaget utvecklats och tagit fram en produkt med snygg design. Rapporten är snygg och presenterar företag på ett bra sätt. Produkten för…

Läs mer

Kongressrapport

Resan till Partikongressen påbörjades kl 09:00 onsdagen den 3:e April, jag var chaufför och plockade upp på vägen Desiré Törnqvist från Värnamo, Ylva Samuelsson från Gislaved och Carina Ödebrink från Vaggeryd. Vi var totalt 13 ombud från Jönköpings län, dessa ombud hade inför kongressen träffats ett par gånger och vi hade bestämt oss för vilka frågor som…

Läs mer

Arbetarekommunens årsmöte 2013-03-24

Söndagen den 24:e April samlades Gnosjö arbetarekommun till årsmöte, vi fick som första arbetarekommun besök av partidistriktets nya ordförande – Carina Ödebrink. Carina höll ett anförande och sedan ställde mötet frågor till henne, vi hade en mycket bra diskussion om allt från skatter till vinster i välfärden. Lasse Persson valdes till ordförande för årsmötet och årsmötesförhandlingarna gick galant….

Läs mer

Förvaltningsrätten biföll inhibition.

Första steget avklarat: Förvaltningsrätten beslutade idag att bifalla vårt inhibitionsyrkande, med andra tillsvidare gäller inte beslutet att köpa in Betania i avvaktan på att förvaltningsrätten slutligt avgör målet eller beslutar annat. // Markus

Läs mer

Skriftlig reservation till kommunfullmäktiges beslut 2013-02-28, Ärende nr 3, Utredning trygghetsboende

Vi i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar oss skriftligen mot de att-satser som muntligen presenterades under fullmäktigemötet och som den borgerliga majoriteten via omröstning beslutade om. Ärendet som fanns upptaget på föredragningslistan var utredning om trygghetsboende, denna utredning fick kommunfullmäktige aldrig presenterad och fick heller inte ta del av denna innan nya att-satser klubbades. De beslutssatser…

Läs mer

Inkompetens, dumhet eller jävelskap?

Den samlade borgerligheten inkl 1/3 av SD beslutade torsdagen den 28/2 att köpa Betania-fastigheten under ett ärende som i kallelsen hette Utredning trygghetsboende, utredningen var ej med eller föredrogs av någon. Det var utifrån det ett förslag till hur vi löser trygghetsboendet skulle beslutas. Socialdemokraternas uppfattning har från ärendets början varit tydlig – Vi ska…

Läs mer

Vad pågår i KristOdemokratiska-lägret?

På torsdag har vi förutom ärendet om Betania, även ett fyllnadsval till Hylténs stiftelsen. Gnosjö kommunfullmäktige skall utse en ledamot, i handlingarna står det  att vi ska utse en ordförande. Enligt Stiftelsens stadgar utser kommunfullmäktige ledamöter till styrelsen och styrelsen i sig utser en ordförande. Dessa val har hanterats felaktigt förr men det är inget…

Läs mer

Svar på insändare 19/2-2013 av Geert Geelmuyden (fp):

Vi är överens Geert att det finns ett bostadsbehov i kommunen, vi är överens om att Betaniakyrkan är en central fastighet. Däremot är vi inte överens om att Betania är det bästa alternativet för trygghetsboende. Ni förespråkare för Betania-alternativet hade chansen att arbeta in det i Investeringsbudgeten i December, då var det tyst… Kommunfullmäktige antog…

Läs mer

Reservation Betania

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att köpa in fastigheten med följande motivering: För det första var ärendet uppsatt på kallelsen och dagordningen som en diskussionspunkt från början, helt plötsligt ett par dagar före sammanträdet utan politisk beredning uppgraderas ärendet till beslutsförslag, rimligen borde ärendet ha beretts av ett utskott i detta fallet allmänna utskottet. Dessutom…

Läs mer
facebook Twitter Email