Inkompetens, dumhet eller jävelskap?

Den samlade borgerligheten inkl 1/3 av SD beslutade torsdagen den 28/2 att köpa Betania-fastigheten under ett ärende som i kallelsen hette Utredning trygghetsboende, utredningen var ej med eller föredrogs av någon. Det var utifrån det ett förslag till hur vi löser trygghetsboendet skulle beslutas.

Socialdemokraternas uppfattning har från ärendets början varit tydlig – Vi ska inte köpa Betania till ett trygghetsboede. Den uppfattningen delades av samhällsföreningen samt PRO.

Borgarna klimatkompenserade med att famla i mörker och att satserna gjorde ärendet till ett universalärende och helt plötsligt var det allmänpolitisk debatt. När beslut till sist fattades, blev det ett rent köp av fastighet utan någon som helst koppling till ärendet eller utredningen. Det är tydligt att de lovat Hamnkyrkan att köpet genomförs, vi gav dem chansen flera gånger att återremittera ärendet för att göra rätt…

Nåja, de kommer få tid att prata ihop sig under tiden förvaltningsrätten avgör lagligheten i beslutet.

Det florerar rykten att vi Socialdemokrater är motståndare till Nya Frikyrkan/Hamnkyrkan, att det är därför vi bråkar om köpet. Inget kan vara mer fel. Hamnkyrkan med bl a sin ungdomsverksamhet Gränden är en fantastisk bra fungerande verksamhet, ja jag har varit där…

Till skillnad mot borgerligheten ger vi inte Hamnkyrkan en särställning i samhället, vår inställning är att alla föreningar är lika viktiga och ska ges samma förutsättningar och stöd. Det är tillsammans vi bygger samhället.

I dagens Värnamo Nyheter 2/3-2013 kan man läsa borgarnas försvarstal, det blir bara värre. De har ingen som helst respekt för demokratin och dess processer, det är tydligt. Att oppositionen känner till förutsättningarna för köpet, det är riktigt. För vem sitter vi i fullmäktige och vem är handlingarna till för? Vi vet det, men läser man artikeln i VN så blir man tveksam på om borgarna vet det…

 

KF handlingarna är en allmän handling, vi anser till skillnad från borgerligheten att de ska vara tydliga och kompletta. Det ska vara lätt att sätta sig in i hur ärendet har hanterats och på vilka grunder man tar ett beslut. Den som är konspiratoriskt lagd kan börja tro att de mörkar något i och med att utredningen inte presenterades.

 

Tydligt att partipiskan i borgerligheten ven hårt, de borgerliga kommunfullmäktigeledamötena fick nog sova på mage tordagsnatt. I torsdags pratade jag även med ett par borgarsympatisörer, de bara skakade på huvudet åt sina partikamrater. De uttalade klart och tydligt att vi har rätt i denna frågan och att de stödde oss. Precis som allmänheten i stort..

Det börjar bli glest på kyrkbänken…

Trevlig helg kamrater!

//Markus

facebook Twitter Email