Förvaltningsrätten biföll inhibition.

Första steget avklarat:

Förvaltningsrätten beslutade idag att bifalla vårt inhibitionsyrkande, med andra tillsvidare gäller inte beslutet att köpa in Betania i avvaktan på att förvaltningsrätten slutligt avgör målet eller beslutar annat.

// Markus

facebook Twitter Email