Vad pågår i KristOdemokratiska-lägret?

På torsdag har vi förutom ärendet om Betania, även ett fyllnadsval till Hylténs stiftelsen. Gnosjö kommunfullmäktige skall utse en ledamot, i handlingarna står det  att vi ska utse en ordförande. Enligt Stiftelsens stadgar utser kommunfullmäktige ledamöter till styrelsen och styrelsen i sig utser en ordförande. Dessa val har hanterats felaktigt förr men det är inget skäl för att fortsätta göra fel.

Nu har jag fått reda på att framträdande KD-politiker ringer runt till styrelsen och utövar påtryckning samt säger till dem att de riskerar tappa bidrag!!!

Vi Socialdemokrater har inga avsikter att dra ner på driftsbidragen till Hylténs – tvärtom vi har drivit på att de ska ha alla förutsättningar för att bevara och utveckla verksamheten.  Så kamrater, på Torsdag utser kommunfullmäktige en ledamot till styrelsen för Hylténs – INGET ANNAT! /Markus

facebook Twitter Email