Kongressrapport

Resan till Partikongressen påbörjades kl 09:00 onsdagen den 3:e April, jag var chaufför och plockade upp på vägen Desiré Törnqvist från Värnamo, Ylva Samuelsson från Gislaved och Carina Ödebrink från Vaggeryd. Vi var totalt 13 ombud från Jönköpings län, dessa ombud hade inför kongressen träffats ett par gånger och vi hade bestämt oss för vilka frågor som var viktigast för oss att driva. Det märktes att alla var taggade, redan i bilen på vägen upp diskuterades det friskt och resan på 20 mil gick fort – inte bara för att det var jag som körde. Väl framme i Göteborg välkomnades landets Socialdemokrater av skyltar, banderoller, digitala anslagstavlor och flaggor, Göteborgs stad hade även ordnat med blå himmel och sol. Jag ingick i Temagruppen som hanterade jobben, i Framtidskontraktet är det stycket som heter Fler Jobb Är Grunden Till Allt, vi hade bland annat bestämt oss för att ställa oss bakom SSUs förslag om 90-dagars garantin (mer går att läsa här http://kongressbloggen.com/2013/04/06/helt-ratt-med-en-90-dagarsgaranti/). Temagruppens arbete leddes av Mikael Damberg och Ylva Johansson.

Partistyrelsen mötte Temagruppen
Partistyrelsen mötte Temagruppen

I temagruppen hade vi högt i tak och diskussionerna var intensiva, partistyrelsen lyssnade väl in gruppen åsikter och stycket i Framtidskontraktet redigerades efter våra synpunkter, efter redigering beslutade kongressen i enlighet med gruppen om bland annat (det beslutade Framtidskontraktet finns i sin helhet här http://www.socialdemokraterna.se/upload/Arrangemang/Kongress/Kongress_13/Beslut/Framtidskontraktet_beslutad_version.pdf ). De som följt mina uttalanden i media under förra och detta året känner igen en hel del:

En starkare näringspolitik. Möjligheterna att starta och driva företag och komma in på nya
marknader ska förbättras liksom tillgången till riskkapital. Att växa med fler anställda ska
underlättas. Stöd utvecklingen av framgångsrika exportföretag, en växande produktiv
tjänstesektor och små innovativa företag. Slopa arbetsgivarnas ansvar för den andra
sjuklöneveckan.

Tillväxtpotential i hela landet. Den regionala tillväxten är en central fråga och ska tas med i
utformningen av närings-, utbildnings-, och arbetsmarknadspolitiken. Vi vill utveckla hela
landets tillväxtpotential. En sådan politik måste innehålla åtgärder som förbättrade stöd
till näringslivsutveckling, fungerande regional kompetensförsörjning, tillgång till offentlig
och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och
infrastruktur.

Ungdomar ska jobba eller studera – inte vara arbetslösa. Inför en 90-dagarsgaranti för arbetslösa
ungdomar. Alla ungdomar ska ha rätt till jobb eller utbildning och ha ett ansvar att ta vara
på dessa möjligheter för att få ersättning. Inför ett utbildningskontrakt för alla unga
arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Aktivitetsförbudet på
Arbetsförmedlingen ska tas bort.

Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda sig för att kunna få det.
Dimensionera vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen efter människors behov. Avskaffa
Fas 3. Ge personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie
arbetsmarknaden möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor.
Ordna jobb i näringslivet och kommunerna med särskilt anställningsstöd och
kollektivavtal. Erbjud riktiga jobb i föreningslivet. Ge studier till den som saknar
gymnasieutbildning eller eftergymnasiala studier för den som behöver det.

Garantera att alla har möjlighet till omställning och en rimlig inkomst under omställningstiden. Taket i
a-kassan ska höjas så att de allra flesta har en ersättning som motsvarar 80 procent av sin
tidigare lön. Modellen med avgifter till a-kassan som relateras till arbetslösheten i varje
kassa ska bort.

Utveckla Arbetsförmedlingens verksamhet. Låt förmedlingen använda pengar mer fritt efter
människors skiftande behov. Verksamheten behöver kvalitetssäkras, dialogen med
näringslivet intensifieras och bransch- och specialistkompetensen öka. Använd
kompetens från kommuner, framgångsrika kompletterande aktörer, folkhögskolor samt
högskolor och universitet. För den som varit arbetslös länge ska det, utifrån en individuell
bedömning, vara möjligt att studera även reguljär utbildning med a-kassa.
Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att stänga rekryteringsgapet på
arbetsmarknaden och matcha och rusta arbetssökande mot de jobb som finns.

Utöver ”mitt” ansvarsområde som jag delade med 3 andra ombud var vinsterna i välfärden den fråga vi jobbade och lobbade för skrivningen, nu har vi äntligen ett kongressbeslut som speglar både vår och allmänhetens inställning till detta. Jönköpingsdelegationen flyttade fram positionerna och partiet är nu tydligt, Vinsten ska inte vara drivkraften i välfärden! Ett par timmar efter det klubbslaget packade ett par montrar ner och gick hem – för vissa tog festen slut, det kan jag tycka är märkligt då deras argumentation har vart att de inte gör det för vinsten utan för att de kan bättre…

Jönköpingsdelegationens blogg går att läsa på http://kongressbloggen.com/

Veckan var intensiv och tempot var högt, sömnen har blivit lidande men jag är mycket nöjd med veckan som gav resultat och nu går vi starkare än på mycket länge ut och pratar om framtiden – tillsammans som en enda stor familj!

Återigen ett stort TACK till alla som gav mig möjligheten att vara där!

/Markus

 

 

facebook Twitter Email