Svar på insändare 19/2-2013 av Geert Geelmuyden (fp):

Vi är överens Geert att det finns ett bostadsbehov i kommunen, vi är överens om att Betaniakyrkan är en central fastighet. Däremot är vi inte överens om att Betania är det bästa alternativet för trygghetsboende. Ni förespråkare för Betania-alternativet hade chansen att arbeta in det i Investeringsbudgeten i December, då var det tyst… Kommunfullmäktige antog ett antal finansiella mål – hoppas du har läst dem? Bland annat ska samtliga investeringar finansieras med egna medel – nybyggnation undantaget. Till köpet ska det först lånas 3 miljoner, sedan kommer det mest dramatiska – ytterligare minst 12 miljoner. Enligt er ska trygghetsbostäderna vara inflyttningsklara nästa år, p g a statsbidrag på ca 0,6 miljoner (bidragslinje?). Nyorientering? Vi Socialdemokrater är inte emot privata fastighetsbolag, tvärtom de är ett komplement till allmännyttan. Vi bygger samhället tillsammans, alla är lika viktiga! Kommunfullmäktige antog även målet att den totala låneskulden ska vara 40 miljoner 2020, ni leker med pengarna. Risken är överhängande att vår totala låneskuld i slutet av detta år är någonstans mellan 90-100 miljoner, hur ska ni lösa amorteringar på 50-60 miljoner på 6 år? Skattehöjning igen eller? Oroande hur lätt det är för er att sätta sprätt på andras pengar. Hursom helst kommer det att bli en intressant debatt i kommunfullmäktige den 28:e februari. // Markus Kauppinen (S)

facebook Twitter Email