Kallelse till digitalt medlemsmöte 25/1 Kl 18:00

Styrelsen för Gnosjö Socialdemokratiska arbetarekommun kallar härmed till digitalt medlemsmöte den 25:e Januari Kl 18:00. Bland annat kommer nomineringar till Kyrkovallistor, region och riksdagslistor fastställas. Anmälan om deltagande till francke@live.se Dagordning och länk till mötet skickas ut i god tid till alla anmälda. Väl mött! /Styrelsen

Läs mer

Från mörkret stiga vi mot ljuset…(hejdå 2020!)

Nu är julen här och 2020 närmar sig sitt slut. Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, sympatisörer och även meningsmotståndare för året som gått, vi har genomlidit det tillsammans och fått tänka om och ställa om. Det har krävts uppoffringar och de är inte över än. Håll i, håll ut och håll…

Läs mer

”En sjujäkla satsning!”

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen Nu stärker vi sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Vi höjer det generella statsbidraget med tio miljarder. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att…

Läs mer

Motion angående rätten att få åldras tillsammans

Motion angående rätten att få åldras tillsammans För oss Socialdemokrater i Gnosjö kommun är det en självklarhet att äldre par som levt ihop länge inte ska behöva flytta isär bara för att hos en eller båda av dem uppstår ett ökat behov av vård och omsorg. För oss Socialdemokrater handlar det om att garantera livskvalitet…

Läs mer

Reservation

Reservation mot beslut fattat av Kommunfullmäktige 2020-08-27;Ärende nr 2 (Dnr 2020-0156)  Förfrågan om deltagande i upphandling av Personlig assistans Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och Vänsterpartiet reserverar sig härmed mot beslutet ovan med följande motivering; Kommunstyrelsen har inte verkställt återremissen som kommunfullmäktige beslutade om 2020-06-25; enligt kommunallagen kapitel 5 paragraf 50 är det de ledamöter som återremitterar…

Läs mer

Nu stärker vi äldreomsorgen!

Läs mer

Äntligen!

Vi Socialdemokrater vill se mer resurser till välfärden, vi ser att behovet är stort att säkra kompetensförsörjningen. Redan 2012 motionerade vi om en vikariepool inom vård och omsorg för att minska användandet av timvikarier, motionen behandlades under 5 års (!!!) tid för att resultera i ett avslag (Vi var tvungna att lägga en motion om…

Läs mer

Reservation

Reservation till beslutet Reducering av barnomsorgsavgifter med anledning av Corona-pandemin. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut om halvering av barnomsorgsavgiften med följande motivering: Vi tillsammans med Vänsterpartiet ville lätta den ekonomiska bördan för barnfamiljer genom att under 2 månader halvera barnomsorgsavgiften för alla. De budgeterade avgifterna har under årets första…

Läs mer

Första maj 2020

Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Årets första maj-firande flyttar vi till ditt vardagsrum genom ett digitalt firande, där du bland annat får höra tal från Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson, se inslag från olika håll i landet och på ett digitalt sätt stå mitt…

Läs mer
facebook Twitter Email