Kallelse till digitalt medlemsmöte 25/1 Kl 18:00

Styrelsen för Gnosjö Socialdemokratiska arbetarekommun kallar härmed till digitalt medlemsmöte den 25:e Januari Kl 18:00.

Bland annat kommer nomineringar till Kyrkovallistor, region och riksdagslistor fastställas.

Anmälan om deltagande till francke@live.se

Dagordning och länk till mötet skickas ut i god tid till alla anmälda.

Väl mött!

/Styrelsen

facebook Twitter Email