Nomineringsanmodan

Hej kamrater, den 3 – 7 november 2021 hålls ordinarie stor partikongress i Göteborg, den 41a i ordningen.

Arbetarekommunerna ska skicka sina nomineringar till partidistriktet senast 15:e maj. Styrelsen har beslutat att nomineringstid för medlemmar är från och med 25:e april till och med 14:e maj.

I början på juni kommer kandidatfoldrar och röstningsblanketter att skickas ut till samtliga medlemmar och kongressombudsvalet genomförs brevledes.

Men först ska vi nominera kandidater, det gör du genom att klicka här, eller välja nominering i menyn uppe till höger

facebook Twitter Email