Vad ville vi göra med LUNI-fastigheten?

Den 28 oktober 2010 var det kommunfullmäktigmöte i Gnosjö kommunhus. Till mötet hade vi med oss ett konkret, tydligt och framtidsbärande förslag kring hur vi i kommun bäst skulle kunna hantera frågan kring LUNI-fastigheten (Hillerstorp 7:2), dess läge och potential för en bättre centrumbild i Hillerstorp.

Läs mer

NOMINERINGSMÖTE till kommunala uppdrag

Måndag 25 oktober kl 19.00 i Metallhuset (Furuhall, Gnosjö). Beslutsmöte hålls måndagen den 20 november. Då behandlas även motioner till distriktskongressen. . Ev. motioner lämnas till styrelsen senast 15 nov. Politiska uppdrag i ny organisation fr o m 2011. Välkomna! Socialdemokraterna i Gnosjö Kommun

Läs mer

Arbetet efter valet 2010

Vi socialdemokrater i Gnosjö kommun har kommunens befolkning att tacka för det goda valresultatet – i jämförelse med grannkommunerna har vi helt klart gått framåt. I en tid av mänsklig kyla och minskad tilltro människors lika värde har ändock vår kommuns invånare hoppet kvar om en bättre framtid för vår kommun.

Läs mer

Lottnummer 0847 vann stugan!

Ett stort grattis till vår vinnare som vann vår vackra och tappra valstuga i samband med det lotteri vi bedrivit inom valarbetet 2010!

Läs mer

Liknelsen om det stora maskineriet

Ett arbete ska vara lönsamt för både den som utför den och för den som mottar det producerade – en grundförutsättning för ett gott samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Läs mer

Politikermingel på Lichron Teknikgymnasium

Tisdagen den 17 augusti 2010 blev vi Socialdemokrater inbjudna till politikermingel med Gnosjös ungdomar på Lichron Teknikgymnasium. Vi som deltog var Markus Kauppinen (1:a namnet på vår kommunvalslista), samt Patrick Schooner (10:e namnet på samma lista).

Läs mer

Semestertid

För många så är Juli den månad flest har sin längre ledighet i form av en välförtjänad semester. Som lite kort sommarläsning kan vi från Socialdemokraterna berätta vad som hänt den senaste tiden från juni tills nu.

Läs mer

Vad sa folk på Mingeldagen?

Den 24 april 2010 ställde vi frågor till allmänheten på Mingeldagen kring vad de själva upplevde som styrkor och svagheter i de ansvarsområden som Gnosjö Kommun har. Dessa frågor presenterades i form av enkät, och nu har vi sammanställt dessa svar. Svarsalternativen graderas efter följande modell; mycket dåligt, dåligt, ganska dåligt, granska bra, bra och…

Läs mer

Listan för val till kommunfullmäktige

Nu finns vår lista för val till kommunfullmäktige upplagt

Läs mer
facebook Twitter Email