Säg din åsikt innan kommunfullmäktige

I samband med att KF (Kommunfullmäktige) sammanträder i kommunhuset (Gnosjö) så träffar vi gärna allmänheten innan sammanträdet påbörjas i ABF-lokalen mittemot kommunhuset. Från ca 17:00 och en stund framåt träffas vi gärna och diskuterar aktuella politiska frågor. Vi har öppet (med reservation för ev. förändringar): 25 Januari 22 Feb 29 Mars 26 April 31 Maj…

Läs mer

Våra förkämpar för solidaritet, rättvisa och tillväxt i Gnosjö kommun

Våra förtroendevalda kommunpolitiker är kommunens röster för ökad solidaritet, rättvisa och tillväxt i hela Gnosjö kommun. Kontakta gärna oss för mer information om vad som händer i kommunen, kring de kommunbeslut vi är med och påverkar kring, kring vår roll som stark opposition.

Läs mer

Förtroendemannautbildning – mötesteknik

Lördagen den 20 november så kommer vi att ha en förtroendemannautbildning. Temat denna dag blir Mötesteknik och vår utbildare heter Dan Ekeberg.

Läs mer

Medlemsbrev – November 2010

Hej! Här kommer lite information från styrelsen för Gnosjö Arbetarekommun. Har ni förslag på verksamhet som ni saknar så hör av er till oss i styrelsen.

Läs mer

Vad ville vi göra med LUNI-fastigheten?

Den 28 oktober 2010 var det kommunfullmäktigmöte i Gnosjö kommunhus. Till mötet hade vi med oss ett konkret, tydligt och framtidsbärande förslag kring hur vi i kommun bäst skulle kunna hantera frågan kring LUNI-fastigheten (Hillerstorp 7:2), dess läge och potential för en bättre centrumbild i Hillerstorp.

Läs mer

NOMINERINGSMÖTE till kommunala uppdrag

Måndag 25 oktober kl 19.00 i Metallhuset (Furuhall, Gnosjö). Beslutsmöte hålls måndagen den 20 november. Då behandlas även motioner till distriktskongressen. . Ev. motioner lämnas till styrelsen senast 15 nov. Politiska uppdrag i ny organisation fr o m 2011. Välkomna! Socialdemokraterna i Gnosjö Kommun

Läs mer

Arbetet efter valet 2010

Vi socialdemokrater i Gnosjö kommun har kommunens befolkning att tacka för det goda valresultatet – i jämförelse med grannkommunerna har vi helt klart gått framåt. I en tid av mänsklig kyla och minskad tilltro människors lika värde har ändock vår kommuns invånare hoppet kvar om en bättre framtid för vår kommun.

Läs mer

Lottnummer 0847 vann stugan!

Ett stort grattis till vår vinnare som vann vår vackra och tappra valstuga i samband med det lotteri vi bedrivit inom valarbetet 2010!

Läs mer

Liknelsen om det stora maskineriet

Ett arbete ska vara lönsamt för både den som utför den och för den som mottar det producerade – en grundförutsättning för ett gott samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Läs mer
facebook Twitter Email