Valtider – Löften och resultat

Det är två veckor kvar till valdagen och alla partier försöker profilera sig och på alla möjliga och omöjliga sätt ta åt sig äran för enskilda sakfrågor. Allt i jakten på väljarnas gunst, det blir ibland till och med komiskt. Jag har roat mig med att läsa igenom löftena och vad man från borgerligheten anser sig ha drivit stenhårt för att genomföra.

Kristdemokraterna slår sig för bröstet om att de genomfört trygghetsboende för våra äldre i Hillerstorp – de glömmer bort att nämna att förslaget om hur de och hela alliansen ville genomföra det från början, socialdemokraternas förslag var att förlägga detta i det s k glashuset i Hillerstorp. Alliansen var emot detta och ville hellre köpa Betaniakyrkan, de gjorde även så och drev igenom ett olagligt köp i kommunfullmäktige.  Beslutet överklagades av oss och upphävdes av förvaltningsrätten. Vi ser nu också var trygghetsboendet startat – precis där vi socialdemokrater föreslog.  Det är bra att vi kan enas J.

Vi kan även läsa om familjecentralen i KDs valmaterial, de glömmer att nämna att de fick igenom det tack vare Socialdemokraterna. Samarbete är bra, det för Gnosjö framåt!

Moderaterna radar upp sina ”hjärtefrågor” som de drivit, exempelvis konstgräsplanen – man kan inte annat än småle, undrar hur KD känner sig och vi alla minns tidningsrubrikerna och artiklarna inför valet 2010. I sann Gnosjöanda hjälptes vi alla åt att driva frågan och blåslampan höll vi Socialdemokrater i.

Sen glömmer  man gärna att tala om löften om vårdnadsbidrag (KD) som de inte drivit, Turismcenter i Hillerstorp (M), Jobbcentra i Gnosjö (M) eller ”Flytta inte omkring våra elever” (M). Dessa tomma löften klingar färskt i minne när vi läser nu att moderaterna lovar läsplattor till alla elever, vilket i sig är ett bra löfte och som vi Socialdemokrater är beredda att resonera om.

Vi Socialdemokrater har i opposition drivit igenom:

Fria lovbad för skolungdomar, det är en S-motion som nu är verklighet.
Gnosjöandans entreprenörsskapscenter (GEC), även den en motion från oss.
Återinförandet av 75%-nivån i barnomsorgen, den fick vi stöd av från KD – moderaterna röstade emot.

Motioner vi lagt som fortfarande ”lever” är:

Vikariepool inom vård och omsorg
– trygga jobb är en förutsättning för tillväxt!
Inrättande av näringslivsbolag
– tillsammans med näringslivet ska vi skapa förutsättningar för tillväxt!

Rättvis handel och etiska krav vid upphandling
– vi ska handla upp med schyssta villkor – för tillväxt!

Gratis busskort för skolungdomar
– alla unga ska ges möjlighet att ta del av investeringarna vi gör i kommunen.

Bostadsbyggande i Hillerstorp
– vi kan inte vänta på att någon annan bygger, det är viktigt att vi ger vårt kommunala bolag direktiv och förutsättningar för byggnation. Det är bra för tillväxten!

Framåt vill vi Socialdemokrater:

För det första måste vi få ordning och reda i beslutsfattandet och ekonomin samt kvalitetssäkra våra beslutsunderlag , sen ska vi:

Avskaffa hemsjukvårdsavgiften – vi ska ta hand om varandra, man blir inte frisk av att bli fattig

Öka den avgiftsfria tiden imom barnomsorgen och på sikt erbjuda helt avgiftsfri barnomsorg

Se till att behovet för barnomsorg på obekväma tider erbjuds alla som har behov av det

Ha mindre barngrupper i barnomsorgen

Ge fler datorer till våra elever – vi vill satsa på moderna IT läromedel och modern pedagogik

Höja föreningsstödet

Alla anställda i kommunen som så önskar ska ha rätt till heltid

Slumpen ska inte avgöra om våra gymnasieungdomar får sommarjobb – vi vill tillsammans med näringslivet se till att alla gymnasieungdomar som så önskar får ett sommarjobb.

Många kommunala lokaler står tomma stora delar av dygnet, det  vill vi tillsammans med föreningarna ändra på. Det är dag att släppa loss kreativiteten!

Tillsammans med de nyanlända ska vi arbeta för en ömsesidig förståelse och underlätta integrationen i vårt samhälle nu när allt fler flyktingar söker sig till oss till följd av den ökande oron i vår omvärld.
Dock är det så att det inte är de enskilda frågorna som skiljer oss partier ifrån speciellet mycket, vi har olika idéer om vad som är bra för Gnosjö, vissa är vi överens om andra inte. Vi tror inte att du som väljare röstar på ett parti för ett enskilt vallöfte utan för helheten. Skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och alliansen är ska var och en ta hand om sig själv eller ska vi tillsammans ta hand om varandra. För oss är det valet enkelt, det är vi tillsammans som vi bygger det goda samhället. Den 14:e september är valet är ditt!

facebook Twitter Email