”Allmän politisk debatt”

Det talade ordet gäller

Grundutkast:

Ordföranden, fullmäktigekamrater, åhörare och press.

Frihet är att leva i ett samhälle där alla värderas lika. Alla ska ha samma möjligheter till att påverka sina liv i den riktning man själv strävar efter.
Inget ska vara omöjligt för den som utifån sina förutsättningar kämpar för något bättre.

Genom långsiktig planering och tydliga mål vill vi verka för fler entreprenörer i vårt samhälle. Enreprenörer som vill, vågar och tar ansvar för en bättre samhällsutveckling.

Jobb skapar inte sig själva. Jobb skapas av våra företagare liksom av de offentliga aktörerna i vårt samhälle. I Gnosjö kommun vill vi Socialdemokrater öka andelen sunda, smarta och samhällsmedvetna
företag som vågar växa och anställa arbetskraft.

Vi måste tillsammans skapa förutsättningar för tillväxt.

Det handlar om att ha en helhetssyn och kunskap om hur våra kommunala verksamheter hänger ihop med de privata företagen
där arbetstillfällena skapas.

Det handlar om att ha kunskap om den kommunala servicen som exempelvis förskolan som tar hand om våra barn när vi är på jobbet och så vidare…

Vi har utmaningar framför oss och det är viktigt att vi tillsammans har en vision om hur vi vill att Gnosjö kommun ska se ut i framtiden. De politiska besluten måste fattas med klara målsättningar och baseras på fakta.

Vi måste ta till oss av kritiken och motverka växande politikerförakt genom att sätta stopp för den hittills förda politiken i kommunen.

Den borgerliga majoriteten har emellanåt fattat olagliga beslut. Då tänker jag bland annat på Betania-frågan.

De ogenomtänkta besluten har mer eller mindre blivit ett signum för den styrande alliansen. Då tänker jag på Vinkåsen-affären och ….

liksom alla beslut som man fattat utan att ange någon förklaring. Då tänker jag exempelvis på hemsjukvårdsavgiften förra fullmäktigesammanträdet.

Sedan har vi alla utspel och konstigheter som man accepterar från tjänstemännes sida. Då tänker jag på den pågående röran kring Nissaforsskolan.

Hela mandatperioden har präglats av oordning och kaos vilket styrks av det senaste två årens revisionsrapporter. Det måste vara historiskt att lyckas få kritik 2 år i rad på samma sak..
Bristande ledning och styrning.

Exemplen ovan och oförmågan att ta debatter har skadat tilltron, hos allmänheten – för politikerna i kommunen. Det är faktiskt så att ni i alliansen som bildat en majoritet för att ta ansvar för kommunen har misslyckats.
Det är ert agerande som skapat detta mischmasch vars konsekvenser kommer att visa sig i höstens val.

Mina vänner, det är ett systemfel när delar av verksamheter läggs ner och administrativ personal ökar.

Det är ett systemfel när gamla svårt sjuka motarbetas att få plats våra äldreboenden.

Det är ett systemfel när föräldrar inte vet hur deras barns skolgång kommer se ut termin från termin.

Det är ett systemfel när personal mår dåligt och ansvaret skylls över på tjänstemän.

Den obefintliga politiska styrningen är orsaken och detta kommer vi Socialdemokrater sätta stopp för.

Gnosjö kommun är inget privat aktiebolag och skall inte heller drivas som ett sådant. Vårt uppdrag är att företräda väljarna. De gemensamma resurserna, skattepengarna som vi ansvarar för måste fördelas rättvist och
utifrån var och ens behov… Vi skall solidariskt ta hand om varandra.

I motsats till oss Socialdemokrater saknar den nuvarande borgerliga majoriteten idéer och visioner för en attraktivare kommun.

Alliansen har blivit en förvaltare och en mycket dålig sådan.

En sak är säker: Gnosjö kommun behöver fler riktiga politiker som tar ansvar – inte fler ”tjänsteman-wannabees”.  – Det mina vänner kommer väljarna att se till i höst.

Även vi Socialdemokrater gör misstag, men då lär vi oss av dem – till skillnad från en del av er andra som gång efter annan kör i diket.

Det är dags att stuva om i ledningen och jag säger det igen, Gnosjö liksom hela Sverige förtjänar att vara alliansfritt. Det kommer att ske i höst och vi Socialdemokrater är redo…
Tack för ordet!

facebook Twitter Email