Motion angående den ohållbara bostadssituationen i Gnosjö kommun

Bostadsbristen är stor i vår kommun. Gnosjö kommun har under de senaste årtiondena varit alltför återhållsam med bostadsbyggandet vilket resulterat i en brist på i huvudsak hyresrätter men även bostadsrätter och villor. Trots förmånen att vara del av en anrik, livskraftig tillväxtregion med expanderande industrier och trots näringslivets behov av bostäder för anställda har den…

Läs mer

Socialdemokratiska fullmäktigegruppens svar till invånarna i Marieholm med omnejd.

Vi Socialdemokrater förstår och respekterar er frustration över beslutet att lägga ner förskolan i Marieholm. Det är inte ett lätt beslut för någon att ta, men tyvärr på grund av den fortsatta negativa befolkningsutvecklingen och på grund av tidigare avsaknad av satsningar på bostäder i Marieholm och andra byar i kommunen så finns inte underlaget…

Läs mer

Inledningsanförande Allmänpolitisk debatt 2020-01-30

Ordförande, fullmäktigekamrater, åhörare och press. Vi socialdemokrater menar att resan vi påbörjat för att få ordning och reda, i ekonomin och den politiska styrningen och ledningen måste fortsätta.. I enighet har vi startat förändringsarbetet vi från socialdemokraterna länge påpekat som nödvändigt. För att skapa tillväxt i hela kommunen behöver vi se till att det finns…

Läs mer

Utmaningarna är möjligheter.

Kommunsverige står inför stora utmaningar, behoven ökar mer än skatteintäkterna. Gnosjö kommun är inget undantag. Vi Socialdemokrater har länge påpekat behovet av ordning och reda, strukturella förändringar, långsiktighet, planering och framförallt genomförande. Det har tidigare inte låtit sig göras på grund av låsningar inom politiken, idag har vi ett annat samtalsklimat och öppenhet inom politiken…

Läs mer

Motion om införande av friskvårdsinsatser inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Läs mer

Motion: Gnosjö behöver fler hyresrätter

Läs mer

1:a Maj-firande i Gnosjö

Samling Kl 14:00 Bäckdalsparken (utanför Coop) Tal av Ingemar E L Göransson, författare och samhällsdebattör Korvgrillning – kaffe – kaka – lotter Välkomna att fira tillsammans med oss!!! 1:a maj firandet arrangeras av Gnosjö Socialdemokratiska arbetarekommun, Lo-Facken & ABF.

Läs mer

Öppet möte 17/4 kl 18:00 emot hedersrelaterat våld och förtryck

Varmt välkomna till Aulan på GKC – Gnosjöandans Kunskapscentrum på Fritidsvägen i Gnosjö för att lyssna på Jeanette Fredriksson från GAPF (Glöm aldrig Pela & Fadime) samt Maria Hind Alias från S-föreningen för jämställdhet emot hedersförtryck/extremism. Mötet är öppet för alla! Socialdemokraterna i Gnosjö arrangerar och bjuder på fika. VÄLKOMNA!

Läs mer

Motion: Utveckla musikskolan till en kulturskola.

Gnosjö musikskola har en fantastisk verksamhet, den vill vi utveckla och bredda. Vi människor trivs i sammanhang, vi tycker om att utvecklas och utmanas. Det är så vi utvecklar våra talanger och färdigheter. Alla är inte musikaliska, eller har fallenhet för att spela eller sjunga.En del tycker om att dansa, andra spela teater, måla eller fotografera och så vidare….

Läs mer
facebook Twitter Email