Motion angående den ohållbara bostadssituationen i Gnosjö kommun

Bostadsbristen är stor i vår kommun. Gnosjö kommun har under de senaste årtiondena varit alltför återhållsam med bostadsbyggandet vilket resulterat i en brist på i huvudsak hyresrätter men även bostadsrätter och villor.

Trots förmånen att vara del av en anrik, livskraftig tillväxtregion med expanderande industrier och trots näringslivets behov av bostäder för anställda har den styrande majoriteten i Gnosjö kommun inte insett vikten av att bygga tillräckligt med bostäder.

Ändamålsenliga åtgärder för att tillgodose kommunens bostadsbehov är även en viktig del i en hållbar strategi som stärker kommunens varumärke och konkurrenskraft. Den förväntade ökningen av antalet invånare till 10356 personer år 2025. En ökning med runt 600 invånare förutsätter att kommunen gör sin del och sörjer för bostäder åt alla. Även näringslivets ökande behov av bostäder till alla som tvingas pendla till sina arbetsplatser är akut.

Vi vet att Gnosjö kommun varje dag har en pendlingsöverskott på över 1000 arbetstagare. Skulle bara en bråkdel av alla som pendlar in välja att bosätta sig i Gnosjö kommun vore det en bra affär för kommunen. Flera invånare innebär ökade skatteintäkter vilket kommunen är i behov av.

Vi vet också att både ungdomar som vill klippa navelsträngen och kliva in i vuxenlivet, men även äldre som gärna vill flytta från sina villor till lägenhet på ålderns höst, tvingas söka sig till grannkommuner för att hitta en bostad. Och vad som är värre och ekonomisk vansinne är att även kommunens socialtjänst av och till tvingas till kostsamma placeringar på grund av att
det inte finns lediga lägenheter inom kommunens gränser.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att Gnosjö kommunfullmäktige beslutar:

 att skyndsamt göra en offensiv satsning på flera bostäder i Gnosjö kommun så att det faktiska behovet av bostäder tillgodoses.


För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Gnosjö
Oscar Parman & Kari Parman

facebook Twitter Email