Utmaningarna är möjligheter.

Kommunsverige står inför stora utmaningar, behoven ökar mer än skatteintäkterna. Gnosjö kommun är inget undantag.

Vi Socialdemokrater har länge påpekat behovet av ordning och reda, strukturella förändringar, långsiktighet, planering och framförallt genomförande.

Det har tidigare inte låtit sig göras på grund av låsningar inom politiken, idag har vi ett annat samtalsklimat och öppenhet inom politiken som ger oss möjligheter att genomföra högst nödvändiga förändringar – på många plan.

Vi Socialdemokrater är i opposition men vi är i konstruktiv opposition, våra tidigare förslag som det borgerliga minoritetsstyret förkastat har åter tagits upp för diskussion, det är bra.

Vi Socialdemokrater vill härmed tydliggöra och förmedla våra ståndpunkter inför framtida diskussioner och beslut.

Den som förväntar sig mer detaljerade svar, kommer tyvärr att få vänta lite till då vi måste ta ett helhetsgrepp över hela kommunen – vi får inte låsa fast oss i bytänkande eller på detaljnivå.


Vårt uppdrag är att leverera välfärdstjänster till alla våra kommuninvånare efter behov, kostnadseffektivt och till hög kvalitet.


Istället för besparingar på den personal som är nära kommuninvånarna vill vi att effektiviseringarna sker i första hand inom de administrativa ledningsstrukturerna.

Vi ska fortsätta digitaliseringsarbetet och effektivisera informationsflödet inom hela kommunen, detta kräver investeringar både personellt och materiellt.

Onödig administration skall bort.

Vi måste våga se över lokalisering och organisation av våra verksamheter, allt kan inte finnas överallt men det som finns ska ha hög kvalitet och god arbetsmiljö.
Det kommer krävas tuffa obekväma beslut.


Högre grad av samverkan mellan grannkommuner för att säkerställa kvalitén på myndighetsutövning, skapa eller utveckla tjänster som en liten kommun ensamt inte orkar med att leverera.

Användning av våra lokaler måste bli effektivare, vår uppfattning är att även här tar administration för stor plats i våra verksamhetslokaler.
De kan nyttjas bättre och kontorsplatser är faktiskt betydligt billigare att uppföra än exempelvis ett boende.

Investeringar skall prioriteras efter arbetsmiljö och energieffektivisering i första hand.

Samtidigt behöver kommunen vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i. För att växa behövs fler tomter, mer industrimark, välskötta grönområden och vägar.

Det kan te sig som ett nära på omöjligt uppdrag

– Vi socialdemokrater ser det som möjligheter och tillsammans med övriga politiska partier, föreningsliv, näringsliv och kommuninvånare är det fullt möjligt att göra Gnosjö kommun till en hållbar kommun – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

”Framtiden tillhör dem som inte finns….än”

facebook Twitter Email