”En sjujäkla satsning!”

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen Nu stärker vi sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Vi höjer det generella statsbidraget med tio miljarder. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att…

Läs mer

Motion angående rätten att få åldras tillsammans

Motion angående rätten att få åldras tillsammans För oss Socialdemokrater i Gnosjö kommun är det en självklarhet att äldre par som levt ihop länge inte ska behöva flytta isär bara för att hos en eller båda av dem uppstår ett ökat behov av vård och omsorg. För oss Socialdemokrater handlar det om att garantera livskvalitet…

Läs mer

Reservation

Reservation mot beslut fattat av Kommunfullmäktige 2020-08-27;Ärende nr 2 (Dnr 2020-0156)  Förfrågan om deltagande i upphandling av Personlig assistans Den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och Vänsterpartiet reserverar sig härmed mot beslutet ovan med följande motivering; Kommunstyrelsen har inte verkställt återremissen som kommunfullmäktige beslutade om 2020-06-25; enligt kommunallagen kapitel 5 paragraf 50 är det de ledamöter som återremitterar…

Läs mer

Nu stärker vi äldreomsorgen!

Läs mer

Äntligen!

Vi Socialdemokrater vill se mer resurser till välfärden, vi ser att behovet är stort att säkra kompetensförsörjningen. Redan 2012 motionerade vi om en vikariepool inom vård och omsorg för att minska användandet av timvikarier, motionen behandlades under 5 års (!!!) tid för att resultera i ett avslag (Vi var tvungna att lägga en motion om…

Läs mer

Reservation

Reservation till beslutet Reducering av barnomsorgsavgifter med anledning av Corona-pandemin. Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut om halvering av barnomsorgsavgiften med följande motivering: Vi tillsammans med Vänsterpartiet ville lätta den ekonomiska bördan för barnfamiljer genom att under 2 månader halvera barnomsorgsavgiften för alla. De budgeterade avgifterna har under årets första…

Läs mer

Första maj 2020

Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Årets första maj-firande flyttar vi till ditt vardagsrum genom ett digitalt firande, där du bland annat får höra tal från Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson, se inslag från olika håll i landet och på ett digitalt sätt stå mitt…

Läs mer

Före under och efter Corona-krisen

Först och främst:Det är en stor tragedi att så många har fått sätta livet till i denna fruktansvärda pandemi. Våra tankar går till de drabbade familjerna. R.E.M hade en hit 1987 vars titel är ”It´s the end of the world as we know it” Vi är där nu, inget är längre som det varit och…

Läs mer

Stötta barnfamiljerna och den lokala handeln.

Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet föreslår nu att barnomsorgsavgiften halveras under maj och juni månad – till att börja med.

Vi befinner oss mitt i en tuff tid, tillsammans har partierna i full enighet beslutat om att vidta åtgärder för att stötta handeln och industrin – det är bra, men vi ser att mer behövs. Det är tid att vara kreativ. Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna föreslår nu att barnomsorgsavgiften halveras under maj och juni månad…

Läs mer
facebook Twitter Email