Angående kommunens högstadieskolor

Det påstås en massa om oss socialdemokrater, vad vi vill och inte vill. Av någon anledning så sprids det alternativa sanningar i valtider, det mesta är vårt fel – alltid.

Fakta är:

  1. Vi har föreslagit en utredning att bygga ett nytt högstadium på Töllstorpsområdet.
  2. Vi har initerat en utredning av framtidens skolstruktur.
  3. Alla vet att små enheter inte är kostnadseffektiva.
  4. Underhållsskulden på våra lokaler och fastigheter är enorm.
  5. Kommunen minskar i befolkningsantal.
SCB000005X7 
2005201020152020Ökn/minskn
0617TC101 Gnosjö0-19 år1223113312111179-44
20-64 år2433242524622407-26
65+ år708768855888180
0617TB102 Hillerstorp0-19 år571484460424-147
20-64 år10341041979986-48
65+ år201241307348147
0617TB103 Kulltorp0-19 år10287911042
20-64 år17520318920530
65+ år504448599
0617TB104 Marieholm0-19 år64......
20-64 år118......
65+ år36......
0617TB105 Nissafors0-19 år79645369-10
20-64 år1661651681759
65+ år68565257-11
0617TB106 Törestorp0-19 år6645638216
20-64 år143125142128-15
65+ år2433576440
0617TB107 Åsenhöga0-19 år6057....
20-64 år116124....
65+ år2429....
  • Källa SCB (Statistiska Centralbyrån)

(Åsenhöga och Marieholm är inte tätorter enligt SCBs definition därför saknas antal för de orterna.)

Detta är konsekvensen av den förda bostadspolitiken i Gnosjö kommun. Högerpartierna slår sig gärna för bröstet att de minsann alltid styrt i Gnosjö. Frågan man ska ställa sig då är; varför blir det inte bättre? 4 år till av samma styre kommer förmodligen att ge samma resultat. Vi vet att Gnosjö kan bättre! Under alldeles för många år stod det still med bostadsbyggandet, högerpartierna tyckte att någon annan ska bygga. Men om inte kommunen och dess fastighetsbolag visar på framtidstro så lär inte någon annan göra det heller, därför har vi tjatat om bostäder och att det kommunala bolaget Järnbäraren ska bygga fler bostäder, vi anser att det är Järnbäraren som är loket som drar igång de andra byggarna och fastighetsbolagen. Nu äntligen byggs det, men det är verkligen i grevens tid.

Det kommer att behövas ännu mer bostäder av alla de slag, vi vill se blandad bebyggelse så det finns något för alla.

Därför måste än mer bostadsmark planeras och göras tillgänglig. Det måste finnas en plan.
För det är bara så vi kan säkerställa att det finns underlag att bedriva kommunal verksamhet i våra tätorter. Gnosjö kommun ska vara en kommun med attraktiva bostäder, vi har alla förutsättningar för det. Vi har sagt det förr och kommer säga det igen. Gnosjö kan bättre (och med det menar vi hela Gnosjö kommun)

Under budgetfullmäktige i juni föreslog vi Socialdemokrater:

Att kultur och utbildningsförvaltningens budgetram höjs med 1 miljon kronor

Att socialförvaltningens budgetram höjs med 2 miljoner kronor

Att fältverksamhetens stärks med ytterligare en ”fältare”
 
Att juli månads barnomsorgsavgift blir avgiftsfri från och med juli 2023

Att nattpersonalen kompenseras för förändrat heltidsmått från och med 1/1 2023

Att fler bostadsområden detaljplaneläggs i hela kommunen

Att arbetsmiljöarbetet prioriteras

Att förvaltningarna inte ägnar tid till privatiseringsexperiment.

Samtliga förslag röstades ner av högerpartierna, trots att de var fullt finansierade (utan att behöva höja kommunalskatten dessutom!)

Politik är att vilja, men det är också att tala om som det är och göra vad som krävs för att vända utvecklingen om det inte går som man tänkt.

Socialdemokraterna har inte tagit ställning till varken det ena eller det andra angående kommunens högstadium för det finns inga underlag att ta ställning till, vi vill ha så bra utredningar och underlag som möjligt innan vi fattar beslut, det är stora och viktiga frågor som handlar om våra barns framtid. Vi vill att våra elever och skolpersonal ska ha en bra arbetsmiljö – på alla skolor, att det finns behöriga lärare och resurser så varje elev når sina drömmars mål.

Det hoppas vi att samtliga partier vill!

Vi socialdemokrater kommer att säga som det är och göra det som krävs, för Gnosjö kan bättre!

facebook Twitter Email