Barn och ungdomar

Våra unga förtjänar mer

Som nattvandrare får man träffa en del nattaktiva ungdomar i Gnosjö centrum. Det är ömsesidigt nyfikna blickar som möter varandra. Som politiker kan man undra varför en del tonåringar väljer att självmant sitta intill upplysta containrar med sparsamt takskydd mot regn i det tysta nattmörkret.

Läs mer

Satsningar på ungdomar spolas

Morgonen den 4 september 2010 uppmärksammades det att en toalett omlokaliserats till rondellen i Gnosjö centrum. Med stor sannolikhet hade den på något sätt lyfts fram från ett företag i rondellens närhet där andra toaletter någorlunda vackert stod fortfarande på rad bakom stängsel. Det objektiva och definitiva ”vem”, ”hur” och ”varför” är frågor som andra än oss…

Läs mer
facebook Twitter Email