”Inte en krona till…” del 2

  Efter att högerpartierna sansat sig och justerat sina ramar utifrån principerna vi föreslog i Juni, Högern i Juni Socialdemokraterna & Miljöpartiet i Juni Mer till central förvaltning Mindre till central förvaltning ”Inte en krona till….” till övriga förvaltningar Mer till framförallt socialen och skolan… Resultatmål 1,75 % Resultatmål 2% Högern i September Socialdemokraterna &…

Läs mer

Gnosjö klättrar på rankingen!

Idag presenterades den årliga rankingen för företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner av Svenskt Näringsliv. Gnosjö klättrar glädjande 11 placeringar till plats 12 av landets 290 kommuner. (Se rankingen här) Såna här rankingar finns på flertalet områden – de är inte en absolut sanning men en värdemätare och signal, det ger underlag att gemensamt jobba för…

Läs mer

De försenade budgetramarna för 2018.

I Juni skulle 2018 års budgetramar för Gnosjö kommun antas av fullmäktige, borgerligheten presenterade sitt förslag och vi tillsammans med Miljöpartiet vårt. (Se artikel i Värnamo Nyheter här  https://www.vn.se/article/borgerligheten-backade-efter-s-budgetforslag) Budgetramarna skulle efter återremissen egentligen behandlats av kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti, men har av okänd anledning för oss skjutits till september och skall idag behandlas…

Läs mer

Budget 2018

Läs mer

Medlemsbrev Juni

Läs mer

Öppet möte om EU 5/5 kl 13.00

Socialdemokraterna i Gnosjö bjuder in alla, även icke-medlemmar till ett öppet möte med EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson. Ta chansen att lära dig mer om den Europeiska Unionen, hur fungerar EU? är det sant att parlamentet diskuterar hur mycket en banan ska vara böjd för att kallas en banan ? Hur kommer BREXIT att påverka unionen etc…..

Läs mer

Vårbudgeten 2017

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. – Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de…

Läs mer

Dags för årsmöte!

Enligt utsänd årsplanering drar det ihop sig till årsmöte. Vi kommer hålla detta i våra nya lokaler på Regeringsgatan 5 den 20/3 kl  18:00. Förslag till dagordning: Mötets öppnande Fastställande av dagordning Mötet behörigt utlyst? Val av 2 justerare tillika rösträknare Skrivelser/Rapporter Gästen har ordet (Mariana Emanuelsson från ABF) 7. Årsmötesförhandlingar a) Val av ordförande…

Läs mer

Sista medlemsbrevet för i år

Partikamrater, vi vill börja med att önska er alla god fortsättning och ett riktigt Gott Nytt År! När 2016 nu är inne på sina sista dagar ser vi tillbaka på detta året, vad vi gjort bra och vad vi gjort mindre bra. Det är viktigt att reflektera och lära sig av sina misstag samtidigt som…

Läs mer
facebook Twitter Email