Trevlig Sommar…och rolig höst!

Socialdemokraterna i Gnosjö önskar er alla en riktigt skön sommar och semester, men först vill vi tacka för stödet vi fått denna våren och försommaren.

Efter sommaruppehållet kommer samtliga partier att gå in i slutspurten för valarbetet, många löften – stora som små kommer utfästas.

Vi socialdemokrater går till val på att Sverige, Region Jönköpings län och Gnosjö kan bättre, det behövs 4 nya år med socialdemokratisk politik på kommunal, regional och nationell nivå.

Inte 4 år av samma utan 4 nya år, det är viktigt att påpeka.

Socialdemokraterna i Gnosjö föreslog följande satsningar på kommunfullmäktiges sammanträde den 22:a juni. (Samtliga röstades ner av högerpartierna (M,KD,C & SD som hade samverkat en egen budget – det är fakta och går att se och höra på www.gnosjo.se under websändningar från kommunfullmäktige.)

Socialdemokraterna föreslog:

Att kultur och utbildningsförvaltningens budgetram höjs med 1 miljon kronor

Att socialförvaltningens budgetram höjs med 2 miljoner kronor

Att fältverksamhetens stärks med ytterligare en ”fältare”
 
Att juli månads barnomsorgsavgift blir avgiftsfri från och med juli 2023

Att nattpersonalen kompenseras för förändrat heltidsmått från och med 1/1 2023

Att fler bostadsområden detaljplaneläggs i hela kommunen

Att arbetsmiljöarbetet prioriteras

Att förvaltningarna inte ägnar tid till privatiseringsexperiment.


Högerpartierna (M, KD, C & SD) sa bestämt NEJ! till allt ovan, hänvisning gavs till att de tar ”ansvar” i svåra tider och att det är roligare att vara i opposition(!)

Väljare, om nu högerpartierna tycker det är roligare att vara i opposition, så tycker vi att de givetvis ska få ha roligt… det är de värda!

Rösta på socialdemokraterna i höst, och sätt högerpartierna i opposition.


Vi socialdemokrater vet att Gnosjö kan bättre!

Gnosjö kommun förtjänar bättre!

Trevlig sommar!

Vi ses i höst.

facebook Twitter Email