Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) angående kommunens ekonomi. Vi Socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet presenterade förra året en alternativ rambudget för 2018 med satsningar på välfärden. Den var i bjärt kontrast till högerns första  ”inte en krona till…”budget som ni förståndigt nog också förkastade och vi kunde under hösten gemensamt anta 2018 års…

Läs mer

Interpellation angående personaltätheten på våra äldreboenden

Interpellation angående sänkningen av personaltätheten på våra äldreboenden till socialutskottets ordförande Maria Sandberg (KD) Vi Socialdemokrater röstade som bekant emot personalneddragningen på våra särskilda boenden, högerpartierna i sin spariver valde att fullfölja sin linje med inte en krona till och beslutade dra ner personaltätheten från 0.7 till 0.65, detta motsvarar ca 3-4 tjänster. I januari…

Läs mer

Nomineringar till styrelseuppdrag

Till och med 28/2-2018 kl 23:59 kan du som medlem nominera till styrelseuppdrag för Gnosjö Arbetarekommun genom att välja Nominering i menyn ovan eller via denna länk: www.gnosjo.org/nominering Det går även bra att ringa till Markus Kauppinen 0726-442800 eller till Bengt-Göran Johansson 0703-657510. /Valberedningen

Läs mer

God fortsättning på 2018!

Äntligen ett nytt år, vi lämnar det gamla bakom oss och är ett år klokare. Vi går in i valåret med energi och en vilja att förändra. Vi har under senaste mandatperioden lyckats med mycket trots att vi är i opposition. Vi har sett till att både socialen och skolan fick stora tillskott inför detta…

Läs mer

Juletid är även nomineringstid.

Fram till och med 31/12-2017 har du som medlem i Gnosjö Socialdemokratiska Arbetarekommun rätten att nominera kandidater som ska företräda Socialdemokraterna i Gnosjö inför valet den 9/9-2018 som kommer bli ett spännande val. Nominerar gör du här på hemsidan (http://www.gnosjo.org/nominering/) Till alla medlemmar, följare, supportrar och meningsmotståndare vill jag passa på att tacka för det…

Läs mer

OBS!!! Nytt datum för medlemsmötet ang Taxor, Skattesats och 3-årsplan OBS!!!

Arbetarekommunens styrelse har idag (13/11) beslutat att flytta mötet en vecka till den 27/11 kl 18:00. På mötet kommer följande att behandlas: kommunens taxor för 2018 3-års planen skattesatsen för 2018 diskutera förslaget till region- & riksdagslistor VÄLKOMNA!!!    

Läs mer

Inledningsanförande allmänpolitisk debatt 2017-10-26

Ordföranden, fullmäktigekamrater, åhörare & press… Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för ett en fungerande demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället. De ska kunna påverka i de allmänna valen men också känna att…

Läs mer

Det handlar om jobben…

Läs mer

”Inte en krona till…” del 2

  Efter att högerpartierna sansat sig och justerat sina ramar utifrån principerna vi föreslog i Juni, Högern i Juni Socialdemokraterna & Miljöpartiet i Juni Mer till central förvaltning Mindre till central förvaltning ”Inte en krona till….” till övriga förvaltningar Mer till framförallt socialen och skolan… Resultatmål 1,75 % Resultatmål 2% Högern i September Socialdemokraterna &…

Läs mer
facebook Twitter Email