Vårt budgetförslag för 2019

 

Läs mer

Analys och kommentarer till borgerlighetens förslag till budgetramar 2019-2021

Kommunfullmäktigesammanträdet på torsdag 28/6-18 ska besluta om budgetramarna  för 2019 och om planen för 2020 till 2021. Nedan ser ni borgerlighetens ”satsningar” ur deras förslag till Kommunplan, dokumentet innehåller mycket text men vi fokuserar analysen och kommentarerna på de faktiska siffrorna. (Socialdemokraterna kommer att lägga ett motförslag som kommer att presenteras i morgon onsdag 27/6) ————————————————————————————————————————…

Läs mer

Motion om idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Gnosjö kommun bör ta initiativ för att ingå överenskommelser (IOP) med civilsamhället: Vi Socialdemokrater i Gnosjö anser att samhället är större än marknaden och staten. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Vi lyfte frågan om demokrati och möjligheter till inflytande senast i den allmänpolitiska debatten i oktober, i stort…

Läs mer

Skärpning! – våra ungdomar förtjänar respekt.

  Fredagen den 2:a mars fick vi socialdemokrater ett mail med 10 frågor från elever som läser kursen samhällskunskap 3 på vårt gymnasium GKC. Frågorna var mycket relevanta och handlade bland annat om bostäder, skolan och framtiden. Frågor som vi politiker diskuterar konstant så att svara på dem borde inte vara främmande för någon. Vi…

Läs mer

Valberedningens förslag till fullmäktigelista

Plats Namn Ort Ålder 1 Markus Kauppinen Hillerstorp 45 2 Annie Fredriksen Gnosjö 43 3 Tomas Johansson Kulltorp 55 4 Camilla Karlsson Gnosjö 45 5 Kari Parman Gnosjö 56 6 Ewa Einarsson Gnosjö 39 7 Bo-Göran Härestrand Gnosjö 59 8 Pia Lind Hillerstorp 63 9 Jörgen Johansson Nissafors 53 10 Ingela Mejenqvist-Heikkilä Nissafors 58 11…

Läs mer

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark (M) angående kommunens ekonomi. Vi Socialdemokrater tillsammans med miljöpartiet presenterade förra året en alternativ rambudget för 2018 med satsningar på välfärden. Den var i bjärt kontrast till högerns första  ”inte en krona till…”budget som ni förståndigt nog också förkastade och vi kunde under hösten gemensamt anta 2018 års…

Läs mer

Interpellation angående personaltätheten på våra äldreboenden

Interpellation angående sänkningen av personaltätheten på våra äldreboenden till socialutskottets ordförande Maria Sandberg (KD) Vi Socialdemokrater röstade som bekant emot personalneddragningen på våra särskilda boenden, högerpartierna i sin spariver valde att fullfölja sin linje med inte en krona till och beslutade dra ner personaltätheten från 0.7 till 0.65, detta motsvarar ca 3-4 tjänster. I januari…

Läs mer

Nomineringar till styrelseuppdrag

Till och med 28/2-2018 kl 23:59 kan du som medlem nominera till styrelseuppdrag för Gnosjö Arbetarekommun genom att välja Nominering i menyn ovan eller via denna länk: www.gnosjo.org/nominering Det går även bra att ringa till Markus Kauppinen 0726-442800 eller till Bengt-Göran Johansson 0703-657510. /Valberedningen

Läs mer

God fortsättning på 2018!

Äntligen ett nytt år, vi lämnar det gamla bakom oss och är ett år klokare. Vi går in i valåret med energi och en vilja att förändra. Vi har under senaste mandatperioden lyckats med mycket trots att vi är i opposition. Vi har sett till att både socialen och skolan fick stora tillskott inför detta…

Läs mer
facebook Twitter Email