Gott slut och gott nytt år!

Partivänner, supportrar och övriga:

Valåret 2018 går mot sitt slut, hösten har varit turbulent både lokalt, regionalt och nationellt. Vi har ett valresultat som är något svårhanterat, det ställer krav på samtliga att tänka nytt och hitta nya vägar för att samarbeta, de traditionella blocken har luckrats upp och kommer till slut att lösas upp – det är min övertygelse. I Gnosjö klamrar borgerligheten fast vid dem dock – än så länge…

Till slut fick vi valt en kommunstyrelse, det är också en historia i sig. Borgerligheten valde att kalla sig för ”Alliansen” och vi tillsammans med Vänsterpartiet kallade oss för ”Vänsterblocket”. Sverigedemokraterna begärde proportionella val till kommunstyrelsen och gjorde en såkallad piratlista där de skrev dit deras namn på en egen lista de kallade för ”Vänsterblocket” – det gjorde att alliansens valtekniska samverkan sattes ur spel och SD fick tillbaka ett 3:e mandat i kommunstyrelsen. En kupp. Man får och kan tycka vad man vill om detta.
Konsekvensen är att det kommer krävas än mer samtal, förhandling och förankring innan beslut kan tas. Det kräver lyhördhet och respekt från oss alla.

 

Gnosjö kommun står inför utmaningar, vi kan inte lösa dessa med att ”göra som vi alltid gjort” utan nu måste alla tänka utanför boxen och söka nya lösningar. Vi kan lära oss av andra kommuner – men alla kommuner är precis som vi människor -unika.
Det finns inga genvägar, nu är det hårt arbete som gäller.

Jag är glad, tacksam, stolt och ödmjuk inför den nya mandatperioden. Jag vill tacka för att jag fått fortsatt förtroende att leda fullmäktigegruppen och kommunstyrelsegruppen en period till. Vi har delvis ny besättning och vi kommer att utveckla våra arbetsmetoder för att bli än mer effektiva.

Vi kommer fortsatt lägga fram Socialdemokratiska förslag och kämpa för dem, vi vill lyfta debatten till en ny nivå. Vår politiska övertygelse är att vi är starkare tillsammans och vi ska ta hand om varandra. Den Svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas!

Föregående mandatperiod har vi fått igenom nära 90% av våra yrkanden, motioner och förslag – det är ett bra facit, vi vill bli ännu bättre!
Det partivänner (nya och tillkommande) ska vi göra tillsammans!

Med dessa rader vill jag tacka alla medlemmar, supportrar och övriga för det gångna året samt
önska er alla ett riktigt gott slut och ett gott nytt år!

/Markus

 

facebook Twitter Email