Gnosjö kommun har antagits till projektet ”Glokala Sverige”*

Gnosjö kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett arbete för ökad hållbarhet och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal och regional nivå. Agenda 2030 ger oss, tillsammans med resten av världen, en gemensam riktning för globalt hållbarhetsarbete.

Agenda 2030

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Följ länken om du vill veta mer om Agenda 2030 och de 17 globala målenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är Glokala Sverige?

Glokala Sverige är en kommunikations- och utbildningssatsning för att stötta, stimulera och engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. – Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som pågår under tre år och finansieras av Sida.

Vad betyder ett glokalt förhållningssätt?

Målen är globala och framtagna på högsta nivå inom FN, men arbetet för att nå dem måste göras på nationell, regional, lokal och individuell nivå. Att tänka glokalt innebär att få syn på de utmaningar som gäller för oss, där vi befinner oss nu, och att möta dem. Våra insatser här och nu påverkar hur ett eller flera mål kan nås också i andra delar av världen.

Kontaktpersoner för projektet i Gnosjö kommun är Antonella Botic, Integrationsstrateg och Markus Kauppinen, Oppositionsråd (S)

* Republicerat inlägg från Gnosjö kommuns hemsida (www.gnosjo.se)

facebook Twitter Email