Motion: Avveckla LOV-systemet

Socialdemokraterna i Gnosjö anser att LOV – lagen om valfrihet inom hemtjänsten skall avvecklas. Gnosjö kommun har en mycket bra kvalitet inom hemtjänsten och inga aktuella externa aktörer. I vår kommun har det funnits 1 aktör sedan systemet infördes, nu ingen.

Vi ska vara stolta över vår hemtjänst, den fungerar mycket bra och drivs med hög kvalitet.
Den administrativa bördan LOV-systemet medfört är tid som kan användas till annat, varför ska vi ägna tid åt något som inte finns intresse av?

I flera kommuner avskaffas LOV för att den vart kostnadsdrivande, skapat oreda på ”marknaden” och kommuner har fått göra stora dyra återanpassningar när företag lämnat eller gått omkull.

Samtliga partier i fullmäktige har godkänt den nya styrmodellen där invånarens behov ska vara i centrum, att det är där verksamhetsplaneringen börjar och resurserna skall därefter fördelas.

Då anser vi att det rimmar illa att ha ett system som gör precis tvärtom – där tid ska mätas och prissättas bara för att eventuellt överlåtas till ett externt företag.

LOVen är en reform för större kommuner, i en liten kommun finns inte kundunderlaget för att det ska vara intressant och har man dessutom som vi i Gnosjö en hög brukarnöjdhet anser vi att en eventuell extern aktör inte har något att tillföra.

Därför yrkar vi Socialdemokrater på:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att avveckla LOV-systemet i Gnosjö kommun

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Kari Parman                         &                     Markus Kauppinen

facebook Twitter Email