Näringslivsutveckling

Gnosjö behöver ett Näringslivets hus

En bra politiker är en samhällsentreprenör. En bra entreprenör vet hur man omvandlar behov till konkreta, hållbara och eftertraktade lösningar. På samma sätt måste en politiker lyssna av samhällets olika behov och presentera gångbara lösningar som dels fyller behoven och dels för samhällsutvecklingen vidare till positiv tillväxt. .

Läs mer

Entreprenörscentrum ger hållbart samhälle

Det är valtider och alla politiska partier vill profilera sig som det absolut bästa politiska alternativet för varje samhällsmedborgare. Som väljare tar man till sig av vad som sägs – men samtidigt vilar det i bakhuvudet att det är skillnad på ord och handling när det handlar om just politik. Det vill vi Socialdemokrater i…

Läs mer

Bra företagsledning skapar bra jobb

Alla privata företag är inte av ondo – det påståendet kan jag som Socialdemokrat ställa mig bakom. Ibland kan till och med en del privata företag som arbetar inom samma områden som offentliga verksamheter göra bättre ifrån sig vid jämförelse. Men vi socialdemokrater gör skillnad på företag och företag när det kommer till företagsledning –…

Läs mer
facebook Twitter Email