Äntligen!

Vi Socialdemokrater vill se mer resurser till välfärden, vi ser att behovet är stort att säkra kompetensförsörjningen.

Redan 2012 motionerade vi om en vikariepool inom vård och omsorg för att minska användandet av timvikarier, motionen behandlades under 5 års (!!!) tid för att resultera i ett avslag (Vi var tvungna att lägga en motion om motioner också, för att få den behandlad...) .

Vi debatterade frågan i fullmäktige och borgerligheten försvarade sitt avslag med argument som att den moderna arbetsmarknaden ser ut så – att fasta anställningar inte är modellen, att arbetstagarna vill ha det så… Vi är och var då av annan uppfattning.

Äntligen har det borgerliga minoritetsstyret sett det vi såg redan 8 år sedan. På tisdagens kommunstyrelsesammanträde diskuterades volymerna på timvikarier och resulterade i att kommunstyrelsens ordförande yrkade på att en bemanningsenhet (vikariepool) skall tillskapas.

Välkommet och inte en dag för tidigt!

Det är bra för brukarna som får en bättre kontinuitet med kända ansikten, det är bra för de anställda när den fasta grundbemanningen blir högre, det är bra för arbetsmiljön, det är bra för samhällsekonomin när fler arbetstagare säkrar sin inkomst vilket gör att efterfrågan på bostäder kommer öka ännu mer och vi behöver se till att fler bostäder tillskapas vilket i sin tur leder till att jobben inom byggbranschen säkras.

Vi är glada för att det borgerliga minoritetsstyret har ändrat uppfattning.

Under våren har vi fattat många enhälliga beslut och samarbetsklimatet är gott, självfallet har det prövats då och då, vi tycker ju olika. Det är inte konstigt då vi tillhör olika partier. I det stora hela kan alla skilja på sak och person, så som det alltid bör göras – men historiskt inte gjorts.

Vi lämnar ett ekonomiskt tufft år bakom oss och har ett utmanande år framför oss, i full enighet minskade vi balanskravet med åtskilliga miljoner – det ger oss förutsättningar att stärka välfärden ytterligare. Ljuset i tunneln syns även om det är långt dit, det kommer fortsatt att krävas beslut som effektiviserar verksamheterna.

Men nu gläds vi åt att arbetet med att säkra anställningar och öka den fasta bemanningen inom vård och omsorg har påbörjats!

Ett starkare tryggare samhälle skapar vi tillsammans!

facebook Twitter Email