Vikariepool inom vård & omsorg

Vi socialdemokrater värnar om trygga anställningsformer.
I en värld som är i ständig förändring vill det till att vi som kommun hänger med i utvecklingen.

I ekonomiskt kärva tider kan det ibland bli så att det sker en del felprioriteringar och kostnader kan maskeras i så kallade oförutsedda kostnader. Ett sådant exempel är vikariekostnader.

I september 2011 anlitade Gnosjö Kommun timvikarier motsvarande ca 40 st heltidstjänster, i januari 2012 även då motsvarande ca 40st heltidstjänster.

Dessa timvikarier lever i en ovisshet om de har jobb från dag till dag. Vi ser det som viktigt att Kommunen kan ta tillvara på den kompetens som finns och som arbetsgivare är beredda att erbjuda trygga anställningar så långt det är möjligt. Naturligtvis kan vi inte helt bygga bort behovet av tillfällig arbetskraft, men som arbetsgivare kan man skapa en bra grund.

Därför föreslår vi Socialdemokrater att en vikariepool inrättas inom vård och omsorg likt den som finns i Götene kommun, ett lärande exempel.

En sådan pool skulle även leda till att öka tryggheten hos de boende.

Detta förslag ligger helt i linje med Gnosjö kommuns vision om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Härmed yrkar vi att Kommunfullmäktige
ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna att inrätta en vikariepool inom Socialförvaltningens område vård och omsorg.

Gnosjö Socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp
Genom

Inga-Lill Andersson-Hjelm Markus Kauppinen

facebook Twitter Email