Bra företagsledning skapar bra jobb

Alla privata företag är inte av ondo – det påståendet kan jag som Socialdemokrat ställa mig bakom. Ibland kan till och med en del privata företag som arbetar inom samma områden som offentliga verksamheter göra bättre ifrån sig vid jämförelse. Men vi socialdemokrater gör skillnad på företag och företag när det kommer till företagsledning – kvalitén på den skiftar och med den skapas olika effekter på samhälle, miljö och natur.

Ett bra företag är i våra ögon är ett företag med en ansvarstagande företagsledning som ser människor som resurser och inte verktyg. En bra företagsledning tar sitt ansvar för att minimera skador på miljö och natur. Samtidigt vet vi – för att kunna växa som företag måste det finnas en grad av vinstdrivande incitament. Vinster skapar egna resurser för att växa och expandera. Med tillväxt följer olika grader av nyanställningsbehov, det tycker vi är positivt.

Däremot ser vi det som negativt när företag hindrar sin egen tillväxt genom att lyfta ut för mycket vinster istället för att återinvestera det i den egna verksamheten. Det ska finnas en sund balans mellan återinvesterad vinst och uttag till verksamhetens ägare. Företagsutveckling utifrån en socialdemokratisk affärsutvecklingsprincip prioriterar tillväxt som skapar anställningsbehov. Vi ser stabila och trygga nyanställningar som en grundförutsättning för positiv företagsutveckling där trygga och nöjda arbetare bygger band till sitt anställningsföretag – och utifrån dessa premisser gör sitt yttersta för att bidra till dess tillväxtmöjligheter. En säker och sund arbetsmiljö gynnar både företag och dess anställda.

Ett bra företag behöver en bra företagsledning som kan se framåt och planera. Kan företagsledningen planera behövs det INTE som de borgliga partierna hävdar nya försämrande reformer på de lagar och avtal som reglerar anställningstrygghet. Tar man bort möjligheten till tillsvidareanställningar via LAS försvinner tryggheten hos vanliga arbetare. En otrygg arbetsmiljö försämrar hälsan och arbetssäkerheten hos de anställda. Det medför ett negativt inflytande på samhället, något som vi Socialdemokrater starkt motsätter! Vi vet att företag som bidrar till positivt samhällsinflyttande bidrar till ett starkare välfärdssamhälle. Fler företag som nyanställer skapar mer resurser till vårt gemensamma välfärdssamhälle utan skattehöjningar. Vi socialdemokrater värnar om de solidariska företagen och kommer att göra allt vi kan för att förbättra villkoren för deras fortlevnad.

facebook Twitter Email