Premiär för nattvandring

Valborgsaftonen (2010-04-30) blev det premiär för den nattvandring som Socialdemokraterna i Gnosjö tagit initiativ till. Med stöd av dokumentation från de lokala fältarbetarna tog fyra nattvandrare sig genom olika områden i Gnosjö tätort; Åviken, Töllstorps hallen, centrum, Bäckaskolan (låg-, mellan- och högstadiet) samt Furuhall.

Vädret var i det något blötaste slaget vilket kan ha bidragit till det fåtalet individer som rörde sig ute i Gnosjö centrum. Nattvandrarna fick däremot tillfälle till att träffa några yngre som rörde sig i centrum och efter ett trevligt utbyte av några ord önskades en trevligt fortsatt kväll.

Nattvandrarna började sin runda genom samhället vid 22:00, och fortsatte till mot småtimmarna. Ett spontant studiebesök gjordes också på Hammargården med en kort presentation av verksamheten och hur mycket yngre varit i rörelse under valborgsaftonen.  

I överlag var det en trevlig start på nattvandringen och vi hoppas på att fler ansluter sig till att nattvandra – för även om Socialdemokraterna tog initiativet så är det allas vårt ansvar att arbeta för ett tryggare och säkrare Gnosjö.

Nästa nattvandringstillfälle planeras redan nu – och med tiden kommer det att finnas ett rullande schema där volontärer kan ansluta sig för att bidra till satsningen på ett bättre Gnosjö nattetid.

facebook Twitter Email