Nattvandring

Möte om Nattvandring med fältsekreterarna

Onsdagen den 12 maj 2010 träffade representanter från Socialdemokraterna i Gnosjö fältsekreterarna från Gnosjö kommun för att gemensamt diskutera Socialdemokraternas Nattvandringsinitiativ. I kommunhusets lokaler berättade Socialdemokraterna för fältsekreterarna syftet bakom initiativet – att via kommunens medborgarpanel tagit fasta på att med ideella krafter lösa ett medborgarproblem: att göra Gnosjö centrum säkrare på helgnätterna för kommuninvånarna.

Läs mer

Premiär för nattvandring

Valborgsaftonen (2010-04-30) blev det premiär för den nattvandring som Socialdemokraterna i Gnosjö tagit initiativ till. Med stöd av dokumentation från de lokala fältarbetarna tog fyra nattvandrare sig genom olika områden i Gnosjö tätort; Åviken, Töllstorps hallen, centrum, Bäckaskolan (låg-, mellan- och högstadiet) samt Furuhall.

Läs mer

Socialdemokraterna tar initiativet till nattvandring

Det var på arbetarkommunens årsmöte som den lokala valledningen presenterade idén om att börja nattvandra i Gnosjö tätort. Förslaget kom fram efter att man studerat kommunens medborgarpanel och sett behovet av att göra Gnosjö tätort säkrare om kvällarna.

Läs mer
facebook Twitter Email