Avgiftsfria lov-bad för ungdomar under 16år i Gnosjö Kommun

Socialdemokraterna Gnosjö Kommun

MOTION till Gnosjö Kommunfullmäktige 2011-06-21

Avgiftsfria lov-bad för ungdomar under 16år i Gnosjö Kommun.
Vi socialdemokrater värnar om alla, under de senaste åren har barnfattigdomen i samhället ökat och vi som kommun måste ta vårt ansvar för att motverka utanförskap. Ett förslag som motverkar detta och gynnar alla barnfamiljer vore att införa avgiftsfria bad för ungdomar under 16år, när det är skollov. En ytterligare vinst är att simkunskapen ökar.
Vi Socialdemokrater anser att våra barn och unga i kommunen har rätt att få tillgång till kostnadsfria aktiviteter, framförallt i tider som dessa när många familjer får vända på var enda krona.
Detta förslag ligger helt i linje med Gnosjö kommuns vision om att vara en av landets bästa kommuner för barnfamiljer.

Härmed yrkar vi att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att införa avgiftsfria lovbad snarast möjligt.

 

Gnosjö Socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp, genom
Markus Kauppinen och Bengt-Göran Johansson

 

facebook Twitter Email