Socialdemokraterna tar initiativet till nattvandring

Det var på arbetarkommunens årsmöte som den lokala valledningen presenterade idén om att börja nattvandra i Gnosjö tätort. Förslaget kom fram efter att man studerat kommunens medborgarpanel och sett behovet av att göra Gnosjö tätort säkrare om kvällarna.

”Att lyssna till kommuninvånarnas behov är vår främsta prioritet, och det är också vårt ansvar att agera därefter” sades det på mötet när idén presenterades varvid mötesdeltagarna gav sitt ”tummen upp” och redan nu har ett tiotal volontärer anmält sitt intresse för att agera.

Nattvandringen har som målsättning att påbörjas på våren 2010 och kommer att fortsätta tills dess att kommunen tagit långsiktiga åtgärder för att göra centralorten säkrare om nätterna för dess kommuninvånare.

Undersökningen som kommunens medborgarpanel utförde under januari månad 2009 i from av en ”trygghetsenkät” där 81 personer fick beskriva sina tankar och åsikter gällande trygghetsfrågor gav ett tydligt besked om att centralort upplevdes som otryggt om nätterna.

facebook Twitter Email