Möte om Nattvandring med fältsekreterarna

Onsdagen den 12 maj 2010 träffade representanter från Socialdemokraterna i Gnosjö fältsekreterarna från Gnosjö kommun för att gemensamt diskutera Socialdemokraternas Nattvandringsinitiativ. I kommunhusets lokaler berättade Socialdemokraterna för fältsekreterarna syftet bakom initiativet – att via kommunens medborgarpanel tagit fasta på att med ideella krafter lösa ett medborgarproblem: att göra Gnosjö centrum säkrare på helgnätterna för kommuninvånarna.

Stöd för Fältsekreterarna

Fältsekreterarna nämnde då att det ingår i deras uppdrag som fältare att anordna vuxenvandring i Gnosjö kommun och välkomnade då detta initiativ. Att vuxenvandring inte organiserats tidigare i år har berott på att fältsekreterarna nyligen i år tillträtt sina tjänster och har ännu inte arbetat upp ett kontaktnät som möjliggjort vuxenvandring. Men i och med att Socialdemokraterna satt ”bollen i rullning” i och med sitt initiativ har även Kristdemokraterna via Gnosjö kommuns kommunalråd Lars-Åke Magnusson nu tagit kontakt med fältsekreterarna för komplettera med partiets egna insatser de kvällar Socialdemokraterna inte nattvandrar. Sammantaget över en kopp kaffe såg vi tillsammans på mötet att nu har initiativet skapat ett varmt stöd för den verksamhet som fältsekreterarna bedriver i form av vuxenvandring.

Fler partier uppmanas komma med

I och med att Kristdemokraterna i Gnosjö också vill bidra till att göra nattvandringen bättre föddes en tanke på mötet mellan Socialdemokraterna och fältsekreterarna. Det skulle faktiskt vara möjligt att skapa en synergisk samverkan över partigränserna mellan de ideella volontärerna – och som förslag presenterades ett systematiskt sätt att på ett rättvist och bra sätt fördela datum mellan de drivkrafter som vill möjliggöra nattvandringen. ”Varannan fredag, varannan lördag” var då ett förslag för att ge fördela och säkra vuxennärvaro på kommande helger fram till och slutet av juni. Socialdemokraterna i Gnosjö ser gärna att fler partier ansluter sig till nattvandringen då det bara gör gott att fler ansvarsfulla vuxna rör sig ute i samhället för göra Gnosjö centrum till en tryggare plats för alla.
 
Långsiktigt samarbete

Då nattvandringsinitiativet har en långsiktig strategi att bli något stadigvarande i kommunen togs det liten överenskommelse mellan fältsekreterarna och Socialdemokraterna att göra en avstämning innan Juli 2010 för att summera nattvandringarna mellan börjar av maj till slutet av juni, hur arbetet med att finna individuella volontärer gått, och även hur ett partiöverskridande samarbete möjliggjorts och kan göras bättre för vuxenvandringens skull.

Hur går Nattvandringen till rent praktiskt?

Socialdemokraterna har åtagit sig för datumen 30 april, 15 maj, 21 maj, 29 maj, 4 juni, 12 juni, 18 juni samt 26 juni bidra med minst 2 nattvandrare. Nattvandringen kommer då att gå i enlighet med de av fältsekreterarna prioriterade områden i Gnosjö tätort. Observationer och kontakt med fältsekreterarna hanteras enligt fältsekreterarnas styrdokument för vuxenvandring.

facebook Twitter Email