Valmanifest för Gnosjö kommunval 2010

Den 17 augusti beslutade arbetarkommunens medlemsmöte om innehållet i det valmanifest som ska utgöra plattformen för det aktiva och folknära valarbetet 2010. Vårt fokus ligger på att vinna förtroende hos våra kärnväljare men också bland andra väljare som upplever att Gnosjö kommun förlorat det solidariska och rättvisa perspektivet inom kommunens samhälls- och välfärldsutveckling. Till detta kommunval har vi mobiliserat drivkrafter för att berätta om HUR vill vi förändra hela Gnosjö kommun till ett bättre samhälle och till ett samhälle i positiv tillväxt. Vårt valmanifest berättar om VAD vi vill tillsammans med väljarnas förtroende genomföra och förändra till det bättre.

Sammanfattningsvis vill vi förändra hela Gnosjö kommun till det bättre med:

  • bättre äldreomsorg
  • bättre satsningar på unga och barnfamiljer
  • bättre satsningar på integration
  • bättre tillgänglighet för funktionshindrade
  • bättre satsningar på att andelen arbetstillfällen ökar i hela Gnosjö kommun
  • bättre företagsklimat för nyföretagande och företagstillväxt

Här kan du läsa hela vårt Valmanifest 2010.

facebook Twitter Email